Про Асоціацію підприємств інформаційних технологій України

Члени Асоціації
Перелік та посилання на сайти Членів АПІТУ.
Загальна інформація
Інформація про мету та історію створення, можливості асоціації.
Місія
Матеріали стратегічної сесії: місія, довго, та короткотермінові задачі, індикатори виконання.
Напрямки 2015-2016
Затверджені Загальними зборами, травень 2015
Правління
Імена членів Правління АПІТУ.
Комітети
Робочі органи АПІТУ.
Офіс
Адреса та склад Виконавчої адміністрації АПІТУ.
Поточна діяльність
Звіти, листування АПІТУ.
Публікації
АПІТУ в медіа-просторі.
Статут
Повний текст Статуту АПІТУ.
Переваги членства
Перелік можливостей, відкритих для Членів асоціації.
Відгуки
Відгуки та оцінки про діяльність АПІТУ.
Умови вступу
Умови для набуття членства в АПІТУ.
Членські внески
Рішення Загальних зборів про розмір внесків до АПІТУ.
Логотип
Графічні файли з логотипом АПІТУ.