Напрямки діяльності АПІТУ на 2016-2017

Прийнято
Загальними зборами АПІТУ
19 травня 2016

 

Основні напрямки діяльності АПІТУ на 2016-2017

 1. Загальний розвиток ІТ ринку (включення питань розвитку програм е-урядування, е-торгівлі, е-підпису тощо до стратегічних державних програм, розвиток проектів, спрямованих на підвищення ІТ-компетентності суспільства і застосування ІТ в освіті), сприяння створенню сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток галузі, створення умов для розвитку вітчизняного виробника.
 2. Здійснення діяльності спрямованої на обілення імпорту. Взаємодія з ДФС по в рамках підписаного 15.08.2014 Меморандуму, протидія ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних та контрабандних товарів, а також товарів ввезених за заниженою вартістю. Внесення змін до законодавства в частині доступу до митної статистики, введення обов’язкової реєстрації розрахункових операцій при торгівлі імпортованими товарами, відновлення обов’язкової реєстрації кодів ІМЕІ та ін.
 3. Зменшення митних (процедури і ставки) і технічних (сертифікація, стандартизація) бар'єрів для зовнішньої торгівлі. Сприяння прийняттю в Україні європейських стандартів, уніфікації Технічних регламентів з Директивами ЄС, визнанню сертифікатів відповідності виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС.
 4. Взаємодія з організаціями колективного управління авторськими правами.
 5. Розвиток ринку програмного забезпечення та удосконалення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності (легалізація ПЗ в органах державної влади, підвищення кримінальної відповідальності за порушення авторських прав, зменшення розміру шкоди, за завдання якої наступає відповідальність, перенесення відповідальності з кримінальної до адміністративної, обмеження нелегального розміщення ПЗ в Інтернеті).
 6. Сприяння на законодавчому та практичному рівні підняттю обороноздатності країни.
 7. Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції.
 8. Розвиток досліджень ринку, рейтингів, конкурсу «ІТ Channel Award».
 9. Інформаційна (бюлетені АПІТУ з інформацією про новини законодавства, виставки, новини членів асоціації) та юридична підтримка (юрконсультації на запити членів).
 10. Сприяння РR компаній-членів, розміщення новин компаній на веб-ресурсах АПІТУ.
 11. Проведення неформальних зустрічей, сприяння встановленню та розвитку контактів між членами та з представниками держави.