Протокол №2016/2 pасідання Комітету АПІТУ з освіти

Затверджений Правлінням АПІТУ
Протокол № 51/2 від 23.06.2016

 

Протокол №2016/2

Засідання Комітету АПІТУ з освіти

14 червня 2016 р., Київ, вул.Пимоненка, 13, БЦ «Форум», к. 5А, офіс Epson

Присутні члени Комітету:  Олександра Ткаченко (Епсон), Світлана Муравей (Панасонік), Ігор Ситник (Литер), Роман Рудюк (Майкрософт), Ігор Жиляєв (АПІТУ),  Гречишкин Юрий (ЭНГЛЕР).

Запрошені: Дмитро Калита (Intel), Олексій Шлімович (SIBIS), Сергій Дорофеєв (Lenovo), Олег Гокунь (Lenovo)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про прийняття в члени Комітету АПІТУ з освіти Олексія Шлімовича (SIBIS) та Сергія Дорофеєва (Lenovo) (доповідає – О. Ткаченко).
  2. Обговорення пропозицій АПІТУ (що розробляються за спеціальним запитом МОН України) стосовно специфікацій комп’ютерного обладнання, що планується постачати для загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення подальшої  комунікації АПІТУ з МОН  України з цього питання (доповідає – О. Ткаченко).
  3. Інформація щодо відповіді МОН України із надання інформації щодо специфікації та правил постачання  комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів в рамках грантової угоди з Китайською Народною Республікою від 05.12.2014 р. (за запитом АПІТУ від 22.04.2106 р. № 048) (І.Жиляєв)
  4. Інформація щодо підсумків круглого столу «Освітня політика в умовах інформаційного суспільства», проведеного 24 травня 2016 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку та Асоціацією підприємств інформаційних технологій України та забезпечення подальшої  роботи АПІТУ у цій сфері (І.Жиляєв)
  5. Інформація про виставку «Інноватика в сучасній освіті - 2016», 25-27 жовтня 2016р. (доповідає – О. Ткаченко).

1. СЛУХАЛИ: інформацію О. Ткаченко щодо заяв про прийняття в члени Комітету АПІТУ з освіти Олексія Шлімовича (SIBIS) та Сергія Дорофеєва (Lenovo).

УХВАЛИЛИ: Прийняти в члени Комітету АПІТУ з освіти Олексія Шлімовича (SIBIS) та Сергія Дорофеєва (Lenovo).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: інформацію Р. Рудюка щодо пропозицій АПІТУ (що розробляються за спеціальним запитом МОН України) стосовно специфікацій комп’ютерного обладнання, що планується постачати для загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення подальшої  комунікації АПІТУ з МОН  України з цього питання.

В  обговоренні  пропозицій до специфікацій комп’ютерного обладнання, що планується постачати для загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь: Олександра Ткаченко, Світлана Муравей, Ігор Ситник, Роман Рудюк, Ігор Жиляєв,  Юрий Гречишкин,  Дмитро Калита, Олексій Шлімович, Сергій Дорофеєв, Олег Гокунь.

УХВАЛИЛИ:

1) Підготовлений робочою групою проект пропозицій АПІТУ (що розробляються за спеціальним запитом МОН України) щодо специфікацій комп’ютерного обладнання, які планується закупати для загальноосвітніх навчальних закладів схвалити та запропонувати членам робочої групи та членам Комітету АПІТУ з освіти до 17.06.2016 р. доопрацювати зазначені пропозиції із конкретизацією позицій специфікацій та підготувати рекомендації для МОН України щодо формування єдиних кваліфікаційних вимог до учасників тендерних закупівель комп’ютерного обладнання, які планується закупати для загальноосвітніх навчальних закладів.

2) Підготувати до 17.06.2016 листа АПІТУ до Міністерства освіти і науки України, я якому:

2.1) надати конкретні пропозиції АПІТУ (що розробляються за спеціальним запитом МОН України) щодо специфікацій комп’ютерного обладнання, які планується закупати для загальноосвітніх навчальних закладів;

2.2) з метою встановлення єдиних підходів і вимог, а також недопущення постачання до загальноосвітніх навчальних закладів неякісних і застарілих електронних засобів навчання та комп’ютерного навчального обладнання направити пропозиції АПІТУ із формування кваліфікаційних вимог до учасників тендерних закупівель комп’ютерного обладнання, які планується закупати для загальноосвітніх навчальних закладів та запропонувати МОН України схвалити такі вимоги.

3) Лист виставити на сайті АПІТУ.

Відповідальна: О. Ткаченко

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: інформацію І. Жиляєва щодо відповіді МОН України із надання інформації щодо специфікації та правил постачання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів в рамках грантової угоди з Китайською Народною Республікою від 05.12.2014 р. (за запитом АПІТУ від 22.04.2106 р. № 048) (матеріали додаються)

В  обговоренні  взяли участь: Олександра Ткаченко, Світлана Муравей, Ігор Ситник, Роман Рудюк.

УХВАЛИЛИ:

1) Інформацію взяти до відома.

2) Відзначаючи актуальність оновлення комп’ютерного обладнання загальноосвітніх навчальних закладів як одного з ключових питань модернізації освітньої політики України, що забезпечує підвищення якості освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, рекомендувати членам Комітету АПІТУ з питань освіти, відслідковуючи стан виконання зазначеної грантової угоди,  розглянути можливість прийняти подальшу участь у роботі МОН України у цій сфері. 

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: інформацію І. Жиляєва щодо підсумків круглого столу «Освітня політика в умовах інформаційного суспільства», проведеного 24 травня 2016 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку та Асоціацією підприємств інформаційних технологій України та забезпечення подальшої  роботи АПІТУ у цій сфері

В засіданні взяли участь 57 учасників. Було обговорено питання модернізації національної освітньої політики шляхом впровадження сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій та визначення ключових напрямів удосконалення нормативно-правового забезпечення цієї політики. Виступили з доповідями: Співаковський Олександр Володимирович – Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна – голова Правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України; Данченко Олександр Іванович – Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку  (в режимі телеконференції); Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України; Нанаєва Тетяна Василівна – член Комітету АПІТУ з питань освіти.

Підготовлено проект рекомендацій, які були доопрацьовані за результатами круглого столу те передано до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув рекомендації на засіданні Комітету 14.06.2016 р. та прийняв рішення офіційно їх направити до органів державної влади та Національній академії педагогічних наук України.

Роботу висвітив телеканал «Рада», який, зокрема розмістив матеріали за адресою: https://www.youtube.com/watch?v=XKPgpflm6-A. Матеріали було розміщено на сайті парламенту: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/130643.html та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за адресою: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=68986&cat_id=68985 а також на сайті АПІТУ.

В  обговоренні  взяли участь: Олександра Ткаченко, Світлана Муравей, Ігор Ситник, Роман Рудюк.

УХВАЛИЛИ:

1)   Інформацію взяти до відома.

2) Підготувати звернення АПІТУ до МОН України та МОЗ України щодо прискорення оновлення санітарних правил та норм влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах з урахуванням сучасної європейської практики.

3) Відзначаючи актуальність поставлених учасниками засідання проблем, відображених у відповідних рекомендаціях, продовжити співпрацю із Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку та Міністерством освіти і науки України із формування конкретних заходів щодо модернізації освітньої політики України, що забезпечує підвищення якості освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідальні: О. Ткаченко, І. Жиляєв

Рішення прийнято одноголосно.

5. Заслухавши інформацію О.Ткаченко про виставку «Інноватика в сучасній освіті - 2016», 25-27 жовтня 2016р. ухвалили рішення рекомендувати членам Комітету розглянути можливість прийняти у виставці відповідну участь.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Комітету                                    Олександра Ткаченко