Зміни до Статуту АПІТУ

Додаток 1 до Протоколу

Загальних Зборів учасників

від 21.05.2015

Зміни до Статуту Асоціації підприємств інформаційних технологій України

  1. Пункт 4.1.6. Статуту АПІТУ викласти в редакції:

4.1.6.   Членство у Асоціації чинне після прийняття рішення Правлінням Асоціації.

  1. Пункт 4.3.11. Статуту АПІТУ викласти в редакції:

4.3.11. Членство в Асоціації припиняється після прийняття рішення Правлінням.

III. Пункти 4.3.5. – 4.3.7, 5.2.2 (з)  виключити.

IV. Пункти 4.3.4. – 4.3.11. вважати пунктами 4.3.4. – 4.3.8., а пункти 5.2.2 (и) – 5.2.2 (к) вважати пунктами 5.2.2 (з) – 5.2.2 (й) —  відповідно.

  1. Пункт 5.4.1. Статуту АПІТУ викласти в редакції:

5.4.1. Обирається Правлінням із з числа своїх членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У своїй діяльності голова Правління підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Правлінню Асоціації.