Напрямки діяльності АПІТУ на 2015-2016

Прийнято
Загальними зборами АПІТУ
21 травня 2015

Основні напрямки діяльності АПІТУ на 2015-2016

 1. Загальний розвиток ІТ ринку (включення питань розвитку програм е-урядування, е-торгівлі, е-підпису тощо до стратегічних державних програм, розвиток проектів, спрямованих на підвищення ІТ-компетентності суспільства і застосування ІТ в освіті), сприяння створенню сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток галузі, створення умов для розвитку вітчизняного виробника.
 2. Сприяння на законодавчому та практичному рівні підняттю обороноздатності країни.
 3. Розвиток взаємодії з ДФС по обіленню імпорту в рамках підписаного 15.8.2014 Меморандуму. Протидія ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних та контрабандних товарів, а також товарів ввезених за заниженою вартістю. Внесення змін до законодавства в частині доступу до митної статистики.
 4. Зменшення митних (процедури і ставки) і технічних (сертифікація, стандартизація) бар'єрів для зовнішньої торгівлі. Сприяння прийняттю в Україні європейських стандартів, уніфікації Технічних регламентів з Директивами ЄС, визнанню сертифікатів відповідності виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС.
 5. Зменшення розміру виплат організаціям колективного управління авторськими правами.
 6. Розвиток ринку програмного забезпечення (легалізація ПЗ в органах державної влади, підвищення кримінальної відповідальності за порушення авторських прав, зменшення розміру шкоди, за завдання якої наступає відповідальність, перенесення відповідальності з кримінальної до адміністративної, обмеження нелегального розміщення ПЗ в Інтернеті).
 7. Сприяння цивілізованим механізмам утилізації відходів товарів ІТ та споживчої електроніки
 8. Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції.
 9. Розвиток досліджень ринку, рейтингів, конкурсу «ІТ Channel Award».
 10. Інформаційна (бюлетені АПІТУ з інформацією про новини законодавства, виставки, новини членів асоціації) та юридична підтримка  (юрконсультації на запити членів).
 11. Cприяння РR компаній-членів, розміщення новин компаній на веб-ресурсах АПІТУ.
 12. Проведення неформальних зустрічей, сприяння встановленню та розвитку контактів між членами та з представниками держави.