Рішення про розмір внесків до Асоціації підприємств інформаційних технологій України

Затверджено Правлінням АПІТУ 18 лютого 2010


Рішення про розмір внесків асоційованих членів до Асоціації підприємств інформаційних технологій України

Річний членський внесок асоційованого члена до Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) становить 1 500 грн.


* * * * *

Прийнято Загальними зборами АПІТУ 29 квітня 2010


Рішення про розмір річних членських внесків для дійсних членів АПІТУ

1. Встановити річні членські внески в АПІТУ для підприємств – дійсних членів АПІТУ на 2010 і 2011 роки в розмірі 15 000 грн. 2. Виконавчій адміністрації АПІТУ до 31 січня 2011 року виставити підприємствам – дійсним членам рахунки про сплату річного членського внеску за 2011 рік. Підприємствам у 7-денний термін з дати отримання рахунку сплатити внесок. 3. Правління АПІТУ за заявою підприємства – дійсного члена АПІТУ в обґрунтованих випадках може змінити термін сплати членського внеску. 4. У разі зміни наступними Загальними зборами розміру членських внесків на 2011 рік, Виконавчій адміністрації АПІТУ провести відповідний перерахунок.


* * * * *

Див також: Про сплату внесків