Правила розміщення знаків для товарів і послуг та адрес веб-сайтів членів АПІТУ на інформаційних ресурсах АПІТУ

Затверджено рішенням Правління АПІТУ
Протокол №50 від 14 квітня 2016

Правила розміщення знаків для товарів і послуг
та адрес веб-сайтів членів АПІТУ на інформаційних ресурсах АПІТУ

1. Підприємство – член Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) має право надати Виконавчій адміністрації АПІТУ один знак для товарів і послуг (далі – логотип), який належить їй на праві власності або на праві використання, а також адреси одного чи кількох веб-сайтів.

2. Такий логотип  та адреси надаються з метою інформування третіх осіб про членство даного підприємства в АПІТУ.

3. Виконавча Адміністрація АПІТУ розміщує даний логотип та адреси на офіційному сайті АПІТУ в розділі «Члени Асоціації», http://apitu.org.ua/members, а також застосовує при публікації на інших веб-ресурсах АПІТУ (блоги, соціальні мережі), та у друкованих інформаційно-довідкових матеріалах АПІТУ.

4. Коли підприємство член АПІТУ використовує логотип, текстово-візуальний вміст якого не відповідає назві цього підприємства, таке підприємство надає до Виконавчої адміністрації АПІТУ лист на офіційному бланку з підписом уповноваженої особи та печаткою. В такому листі підприємство: 

a. повідомляє про своє право власності на даний логотип, або право на його використання;
 
b. дозволяє застосування даного логотипу на веб-ресурсах АПІТУ та у друкованих матеріалах АПІТУ без виплати винагороди. 

5. Якщо логотип наданий Виконавчій адміністрації АПІТУ відповідно до п. 4 цих Правил, то рішення щодо його використання приймається Правлінням АПІТУ.

6. Якщо логотип, наданий Виконавчій адміністрації АПІТУ відповідно до п. 4 цих Правил, використовується іншими особами, діяльність яких суперечить статутним цілям АПІТУ, перешкоджає формуванню і розвитку прозорого і відповідального ІКТ ринку, то Правління може відмовити члену АПІТУ у використанні такого логотипу.

7. Правління також може прийняти рішення про відмову у використанні адрес веб-сайтів, якщо такі сайти використовуються для реклами та продажі товарів, ввезених із використанням схем тіньового імпорту або контрафактних.

8. Рішення Правління АПІТУ про відмову у використанні такого логотипу чи адрес веб-сайтів надається члену АПІТУ з повідомленням причин відмови.

* * * * *