Меморандум АПІТУ, АУІПЕ з ДФСУ

Основні положення Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво, укладеного 15 серпня 2014 АПІТУ, АУІПЕ з ДФСУ

Сторони Меморандуму домовилися спільно працювати над:

 • забезпеченням, при імпорті, сплати в повному обсязі митних платежів до Державного бюджету;
 • забезпеченням інтересів споживачів товарів в якісній та безпечній продукції, шляхом спільного аналізу та моніторингу ввезення та обігу на території України цих товарів;
 • забезпеченням спільної скоординованої протидії незаконним схемам ввезення та реалізації на внутрішньому ринку України товарів;
 • забезпеченням ефективної протидії ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних товарів;
 • забезпеченням формування цивілізованого та прозорого ринку товарів, протидія та недопущення реалізації на внутрішньому ринку товарів, імпортованих із порушенням митного законодавства, ухилення від сплати митних платежів, порушенням прав інтелектуальної власності;
 • забезпеченням рівних конкурентних умов для всіх без виключення операторів ринку товарів;
 • забезпеченням підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на формування контрольованого та прозорого ринку товарів, в тому числі – з метою приведення адміністративно-господарських санкцій до економічно обґрунтованих;
 • забезпеченням скоординованих та узгоджених заходів, спрямованих на створення механізму профілактики та протидії корупційним проявам;
 • реформуванням системи державного контролю та регулювання ринку товарів, шляхом підготовки пропозицій для вдосконалення положень чинного законодавства

Сторони домовились про таке:

Члени Асоціацій зобов’язуються здійснювати ввезення на митну територію України товарів із дотриманням вимог митного та податкового законодавства України без застосування механізмів мінімізації митних платежів, на підставі прямих поставок (контрактів).

Асоціації інформують Службу:

 • щодо фактів або намірів протиправного (з ознаками порушення митного та/або податкового законодавства, законодавства про захист прав інтелектуальної власності) переміщення через митний кордон України товарів.
 • про факти безпідставної або протиправної затримки посадовими особами Служби процедури митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України членами Асоціацій,
 • про факти порушення посадовими особами Служби процедури митного контролю та митного оформлення, порушення антикорупційного законодавства.
 • щодо функціонування зовнішнього та внутрішнього ринку товарів, обсягів реалізації таких товарів на внутрішньому ринку;
 • щодо рівня дійсних (документально підтверджених) та економічно обґрунтованих цін на товари з урахуванням коливання ціни, пов’язаної із життєвим циклом товару,
 • щодо тенденцій виробництва та реалізації цих товарів на світових ринках, калькуляцію їх виробництва, іншу довідкову інформацію, що сприяє формуванню легального та прозорого ринку цих товарів.

Служба, в межах наданих законодавством повноважень:

 • інформує Асоціації про факти протидії незаконному переміщенню через митний кордон України товарів,
 • надає Асоціаціям знеособлену інформацію (інформацію, яка не містить персональних даних суб’єктів ЗЕД, комерційної, банківської, статистичної та іншої таємниці) щодо обсягів імпортованої в Україну товарів, іншу інформацію, не заборонену законодавством.
 • забезпечує залучення Асоціацій до розробки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які впливають на функціонування ринку ІТ, електроніки і побутової техніки;
 • запрошує представників Асоціацій для участі в засіданнях консультативно-дорадчих органів Служби при обговоренні питань, що становлять взаємний інтерес;
 • надає методичну допомогу Асоціаціям в реалізації заходів, направлених на захист об’єктів інтелектуальної власності при здійсненні операцій з товарами;

Сторони Меморандуму:

 • розробляють та підписують Порядок взаємодії при обміні інформацією.
 • створюють Робочу групу для реалізації досягнутих домовленостей, для розробки та впровадження механізму обміну інформацією, механізму доповнення та доопрацювання змісту Меморандуму.