Україна віднесена до вільних країн

Згідно з дослідженням американської неприбуткової грури Freedom House Україну віднесено до вільних країн. За семибальною шкалою (1 - найвища оцінка) за показником "громадянські свободи" Україна отримала оцінку 2, а за показником "політичні права" - оцінку 3. Росія визнана країною що не є вілільною в відповідними оцінками 5 і 6.

Список політичних прав включає вільні і справедливі вибори, наявність конкуруючих партій, важливої ролі опозиції. Список цивільних свобод складають свобода висловлювань, зібрань, об'єднань, вибору освіти і релігії, верховенство права, можливості вільної економічної діяльності та рівності можливостей.

Джерело: http://www.freedomhouse.org