Протокол 23-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 23-го засідання Правління АПІТУ

25 липня 2011 р. Київ, вул.Шолуденка, 3, офіс МТІ, 5-й поверх.

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Віктор Побережник, Юрій Погребняк, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова. При вирішенні питання 1 враховані в дистанційному режимі голоси членів Правління П. Ждановича і О. Радченка.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.

Питання

Рішення

1. Вибори голови Правління АПІТУ

1. Обрати голову та заступника голови Правління АПІТУ:

Елліна Шнурко-Табакова – голова Правління,

Валерій Базиленко – заступник голови Правління.

2. Затвердження плану роботи Правління і розподіл відповідальності членів Правління за основні напрямки діяльності АПІТУ.

 

2.1. Членам Правління доопрацювати План роботи Правління АПІТУ з метою підвищення відповідальності за звітності кожного члена Правління:

2.1.1 Пункт «Загальний розвиток ринку ІТ, реалізація ІТ стратегії». Підпункт 4 розширити і об’єднати з питаннями захисту авторського права. Відповідальна І. Волк.

2.1.2. Пункт «Спрощення митних процедур, технічного регулювання» - доопрацювати. Відповідальний В. Погребняк.

2.1.3. Пункт «Удосконалення податкового законодавства» - структурувати і доопрацювати. Відповідальні П. Жданович, І. Волк.

2.1.4. п. «Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній розглянути на Правлінні в лютому 2012.

2.1.5. Пункт «Сприяння обміну інформацією, неформальному спілкуванню членів Асоціації» доповнити п. 4 «Проведення щорічної церемонії нагородження кращої ІТ-компаний». Відповідальна Е. Шнурко-Табакова.

2.2. Виконавчій адміністрації узагальнити надані пропозиції.

2.3. Неформальні зустрічі АПІТУ проводити за можливості тричі на рік в межах кошторису організації. Виконавчій адміністрації скласти план проведення неформальних зустрічей.

2.4. Виконавчій адміністрації звернутися до Членів АПІТУ з пропозицією про створення Юридичного комітету.

2.5. Розробити Положення про збір і розповсюдження даних з обстеження ринку. Відповідальні М. Фабро, Ю. Пероганич.

Термін: 11.08.2011

3. Прийняття  регламенту Правління.

 

3.1. Проект регламенту роботи Правління АПІТУ прийняти за основу. Виконавчій адміністрації доопрацювати проект з урахуванням висловлених зауважень (розмежування повноважень, більшої деталізації, визначення функцій голови та заступника голови Правління, генерального директора), розіслати членам Правління для внесення пропозицій. Термін: 28.07.2011

3.2. Виконавчій адміністрації скласти проект календаря заходів Асоціації. Термін: 29.07.2011

4. Прийняття Положення про Комітет з програмного забезпечення

4. Виконавчій адміністрації розробити проект Положення про робочі органи АПІТУ (комітети та робочі групи) та надати його на узгодження членів Правління. Термін: 29.07.2011.

5. Різне

5.1. Пропозицію ТОВ «Юридична компанія «Правова допомога» про співробітництво на умовах бартеру відхилити, запропонувати компанії вступ в асоційовані члени на загальних підставах.

5.2. Наступне засідання Правління провести 11 серпня 2011 року в офісі компанії Майкрософт о 17:00.

Головуюча на засіданні                                                      Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                               Тетяна Руденко