Установче засідання Комітету АПІТУ з освіти (протокол)

Протокол № 1

установчого засідання Комітету АПІТУ з освіти

21 листопада 2011

м. Київ, вул. Василенка, 1, офіс СофтПрес

Присутні представники компаній-членів АПІТУ: Тетяна Нанаєва (Інтел), Володимир Осташко (ВЕРНА), Юлія Соколова (Епсон),  Олександра Ткаченко (Епсон), Володимир Шаров (Інтел), Елліна Шнурко-Табакова (СофтПрес).

Представники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.

Запрошені: Євген Високович, головний редактор журналу hi-Tech у школі.

Питання

Рішення

1. Визначення мети та основних напрямків діяльності Комітету.

Визначити основні цілі діяльності Комітету:

1.Планомірний системний експертний вплив на органи державної влади у сфері середньої і вищої освіти для поширення впровадження ІКТ в освіті.

2. Створення інструментів впливу на вчителів, викладачів, надання їм методичної і технічної допомоги в освоєнні та використанні ІТ-технологій у навчальному процесі та заохочення з їхнього боку ініціативи і «попиту  знизу».

Визначити основні напрямки діяльності Комітету:

1. Входження представників АПІТУ в консультативно-дорадчі органи і робочі групи при державних органах влади:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (в т.ч. проект «100 відсотків»);
 • Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти;
 • Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
 • Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами (проект «Відкритий світ»);
 • Міністерство охорони здоров'я України.

2. Надання експертної підтримки зазначеним органам та вплив на нормативно-правову базу, що створюється цими органами.

3. Участь АПІТУ у значимих форумах, круглих столах і інших заходах з питань освіти, особливо тих, які підтримані МОНмолодьспорту та державними органами.

4. Висвітлення у ЗМІ і соціальних мережах проблем впровадження ІКТ в освіті. Створення постійних каналів комунікацій з учительським середовищем з використанням існуючих медіа.

5. Формування рейтингів:

 • учбових закладів по розвитку інформаційного простору (в т.ч. визначення критеріїв оцінювання);
 • освітніх сайтів.

6. Сертифікація вчителів з застосування ІКТ в учбовому процесі (в т.ч. розробка критеріїв і стандартів ІКТ-компетенції вчителів з урахуванням рекомендацій ЮНЕСКО).

7. Розвиток і пропаганда  напрямку «1 учень – 1 комп’ютер» (через серію статей, вебінарів). Створення постійних каналів комунікацій з учительським середовищем з використанням існуючих медіа.

8. Розвивати методи стимулювання створення е-контенту вчителями, в т.ч. через:

 • створення дискусійної он-лайн площадки для обговорення проблематики е-контенту, взаємної оцінки учбових матеріалів;
 • підтримку платформ-репозитаріїв навчальних і методичних матеріалів;
 • участь у розробці критеріїв для е-контенту;
 • популяризацію для учбових курсів вільних ліцензій, в т.ч. «Creative Commons з визнанням авторства і поширенням на тих самих умовах» та ліцензії «GNU Free Documentation License» (GFDL);
 • організацію конкурсів зі створення е-контенту.

2. Визначення складу Комітету

Визначити склад Комітету:

Члени Комітету:

 1. Павло Жданович, Софтром
 2. Світлана Муравей, Панасонік
 3. Тетяна Нанаєва, Інтел
 4. Володимир Осташко, ВЕРНА
 5. Ігор Попов, Комплексні Рішення
 6. Юлія Соколова, Епсон
 7. Олександра Ткаченко, Епсон
 8. Володимир Шаров, Інтел
 9. Елліна Шнурко-Табакова, СофтПрес

Експерти:

 1. Євген Високович, головний редактор журналу hi-Tech у школі

Обрати:

 • головою Комітету – Олександру Ткаченко (Епсон),
 • заступником голови – Тетяну Нанаєву (Інтел).

3. Різне

Комітету виступити співорганізатором круглого столу з питань освіти в рамках форуму «СофтПрес»: «Гроші і технології: рішення для бізнесу» 8 грудня 2011.

Головуючий на засіданні                                                   Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                               Тетяна Руденко