Про надання консультації з питань державної митної справи

АПІТУ направила звернення до директора Департамента організації митного контролю та оформлення Міністерство доходів і зборів України Сьомки Сергія Миколайовича з проханням надати консультацію з нижченаведених питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань митної справи.

Пунктом 206.2. статті 206 Податкового кодексу України передбачено, що операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу, крім операцій:

206.2.1. із ввезення товарів, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 та підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, а також відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України;

У відповідності до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, тимчасово, з 1 січня 2013 до 1 січня 2023, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Із наведених норм законодавства слідує, що з 1 січня 2013 операції із ввезення на митну територію України програмної продукції у митному режимі імпорту звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Для отримання вказаної податкової пільги при митному оформленні програмної продукції необхідно у графі 36 «Преференція» митної декларації вказати цифровий код такої податкової пільги відповідно до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України.

Однак Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій» (далі – Класифікатор), не визначено код податкової пільги, передбаченої підпунктом 206.2.1 пункту 206.2 статті 206 Податкового кодексу України та пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Що, в свою чергу, унеможливлює застосування такої податкової пільги при імпорті програмної продукції.

В той же час, пунктом 1 розділу ІІ Класифікатора встановлено код преференцій 099: «Інші товари, щодо яких законодавством установлюються пільги в обкладенні митними платежами».

Враховуючи викладене, керуючись статтею 21 Митного кодексу України, просимо надати консультацію з питання практичного застосування Класифікатора та надати відповіді на наступні питання:

Чи правильне наше розуміння, що у зв’язку із відсутністю у Класифікаторі відповідного коду податкової пільги, при ввезенні на митну територію України програмної продукції у митному режимі імпорту з метою застосування встановленої законодавством пільги щодо звільнення від оподаткування програмної продукції податком на додану вартість, у митній декларації потрібно вказувати код преференції 099?

Якщо наше розуміння є неправильним, тоді який код преференції слід вказувати у митній декларації для звільнення від оподаткування податком на додану вартість при ввезенні на митну територію України програмної продукції у митному режимі імпорту у відповідності до чинного законодавства?