Протокол 34-го засідання правління АПІТУ

Протокол 34-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 1 серпня 2013 16:00 – 18:00
Київ, вул.Шолуденка, 3, офіс MTI.

Присутні члени Правління: Елліна Шнурко-Табакова (голова Правління), Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Татяна Нанаєва, Микола Фабро, Олександра Ткаченко, Володимир Цой.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Артем Бондар, Тетяна Руденко.

1.     Про план роботи АПІТУ на 2013-2014 роки.

1.1.  Прийняти план за основу

1.2.  Надати пропозиції до планів роботи Комітетів для включення до загального плану (Члени Правління, керівники Комітетів, до 12.08.2013)

1.3.  Провести семінар з практики застосування пільг на ПДВ в сфері ПЗ (Ю. Пероганич, П. Жданович, 17.10.2013)

1.4.  Створити Ініціативну групу у складі Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Микола Фабро, Елліна Шнурко-Табакова для розробки методів отримання експертних оцінок різних сегментів ІТ ринку. Провести окреме зібрання Ініціативної групи для створення Комітету з оцінки ринку, створити проект регламенту Комітету (Елліна Шнурко-Табакова, Юрій Пероганич, вересень 2013)

1.5.  Розмістити план роботи у віртуальному просторі для доступу та редагування членами правління. (Юрій Пероганич, 2.08.2013)

1.6.  Провести засідання Комітету з освіти, підготувати пропозиції щодо участі в виставці «Інноватика в сучасній освіті» – 22-24 жовтня організатор: МОН, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ», http://www.innovosvita.com.ua/ (Олександра Ткаченко, серпень, 2013)

1.7.  Надавати Виконавчій адміністрації АПІТУ дані про «зовнішні заходи», в яких можлива участь асоціації. (члени Правління, постійно)

1.8.  Запропонувати платформи для спілкування членів АПІТУ, та створення місця розміщення інформації про членів АПІТУ та їх діяльність (Юрій Пероганич, серпень).

1.9.  Провести експертну оцінку об’єму ринку ПЗ (Ініціативна група, лютий 2014)

1.10. Підготувати пропозиції щодо неформальних заходів АПІТУ (Володимир Цой, серпень 2013).

1.11. Надавати пропозиції по залученню до неформальних зустрічей АПІТУ відомих людей (члени правління, постійно)

1.12. Підготувати пропозиції щодо експертної оцінки анонімних даних щодо обсягів ринку (Микола Фабро, після зустрічі дистриб’юторів)

1.13. Розглянути та в разі потреби надати пропозиції щодо змін до Регламенту роботи Правління, http://apitu.org.ua/regulations (члени Правління, до наступного засідання)

1.14. Розробити та надати Правлінню Ключові показники ефективності роботи АПІТУ  (Тетяна Нанаєва, серпень).

2.     Про участь у наповненні щорічної доповіді КМУ Верховній Раді України «Про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік»

2.1.  Ініціювати створення відкритої робочої групи для організації  і підготовки парламентських слухань  «Щодо інформаційного суспільства» (Елліна Шнурко-Табакова)

Голова Правління                                                                  Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                                          Тетяна Руденко