Відповідь на лист АПІТУ щодо маркування національним знаком відповідності радіо та телекомунікаційного кінцевого обладнання

АПІТУ отримала відповідь Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів на свій лист № 30 від 18 вересня 2014 р. щодо маркування національним знаком відповідності радіообладнання та телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. В ньому йдеться про таке.

Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів, в межах наданих повноважень, розглянуто Ваше звернення від 06.08.2014 № 030, яке найшло з Верховної Ради України, щодо розгляду питання маркування продукції національним знаком відповідності та повідомляється наступне.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 465, серед основних завдань Держспоживінспекції України є реалізація державної політики у сфері державного ринкового нагляду.

Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, при здійсненні державного ринкового нагляду територіальні органи Держспоживінспекції України дотримуються вимог чинного законодавства України у сфері ринкового нагляду.

Одним із нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державного ринкового нагляду, є Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», який встановлює правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Відповідно до п. 8 ст. 1 вищезазначеного Закону державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Органи державного ринкового нагляду діють також на' підставі Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», який встановлює правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехарчової продукції і забезпечення її безпечності, а також технічних регламентів.

Так, відповідно до пунктів 7, 10 постанови Кабінету Міністрів України № 1149 від 29.10.2009 року «Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання» перед введенням в обіг на електрообладнання повинен бути нанесений національний знак відповідності, який підтверджує відповідність електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту, включаючи виконання процедури оцінки відповідності (внутрішній контроль виробництва) згідно з додатком 3 до цього Технічного регламенту. Національний знак відповідності має відповідати вимогам, наведеним у додатку 4 до цього Технічного регламенту. Національний знак відповідності наноситься виробником чи уповноваженим представником виготовлювача продукції в Україні на кожний виріб електрообладнання або, якщо це неможливо, на пакування, інструкцію або документ, в якому визначені гарантійні зобов'язання, у спосіб, що забезпечує його видимість, розбірливість та незмивність.

Згідно пунктів 17, 19 постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» на апаратуру, відповідність якої цьому Технічному регламенту було доведено із застосуванням процедури, установленої у пунктах 13 або 14 цього Технічного регламенту, наноситься національний знак відповідності. За нанесення національного знака відповідності відповідає виробник або уповноважений представник.

Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679, передбачено, що введення в обіг пристроїв на території України дозволяється лише за умови дотримання вимог цього Технічного регламенту в разі належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням таких пристроїв. Введення в обіг пристроїв без декларації про відповідність, оформленої згідно з додатком до цього Технічного регламенту, та національного знака відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінет}- Міністрів України від 29.11.2001 № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності», забороняється.

Також, у разі встановлення факту застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності з порушенням вимог цього Технічного регламенту виробник або уповноважена ним особа -резидент України чи постачальник на вимогу ЬЖРЗІ та Держспоживінспекції вживає заходів до припинення відвантаження та реалізації пристроїв і вилучення їх з обігу.

Крім того, п. 30 згаданого технічного регламенту встановлено, що на пристроях, які відповідають усім визначеним для них вимогам, повинен бути нанесений національний знак відповідності, зазначений у пункті 7 цього Технічного   регламенту.   За   нанесення   національного   знака   відповідності відповідає виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник.

Національний знак відповідності наноситься на пристрій та/або на етикетку, тару, упаковку (у разі її наявності), експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Пристрій не повинен мати жодних позначок, які є подібними до національного знака відповідності та можуть ввести в оману щодо наявності або відсутності національного знака відповідності.

Національний знак відповідності наносять на апаратуру або на табличку з її технічними даними згідно з правилами застосування національного знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1599.

У разі коли його нанесення на апаратуру неможливе або невиправдане через її конструкцію, національний знак відповідності повинен бути нанесеним на пакування, якщо таке наявне, та на супровідні документи.

Разом з цим, інформуємо Вас. що у випадку надходження конкретної інформації від суб'єктів господарювання стосовно порушення вимог законодавства, Держспоживінспекція України розгляне кожний випадок відповідно до чинного законодавства України.

В.о. Голови                                                                                                 О.П. Соколова

 
Прикріплений файлРозмір
Vidpovud_na_list_30_2.pdf127.51 КБ