ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ IT-ІНДУСТІРЇ ДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Представники ІТ-індустрії звернулися до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики з відкритим зверненням щодо перспектив розвитку галузі. В ньому йдеться:

Індустрія інформаційних технологій є двигуном глобального економічного зростання України. Завдяки більш високим темпам розвитку, у порівнянні з традиційними галузями економіки, ІТ-індустрія може забезпечити країні надважливі переваги: зростання економіки, збільшення податкових надходжень до бюджетів, створення нових робочих місць та підвищення міжнародного авторитету України. Чим швидше це зростання, тим більші економічні переваги воно приносить. Однією з основних рушійних сил прискорення розвитку ІТ-індустрії є галузь розробки та постачання програмної продукції.

Сьогодні Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів, так само Україна входить до ТОП-30 локацій для передачі замовлень на розробку програмного забезпечення, що свідчить про наявність величезного потенціалу зростання для галузі.

Передумови розвитку галузі сформовані завдяки двом основним факторам: наявності великої кількості високоосвіченої і недорогої робочої сили та сформованими сприятливими законодавчими передумовами для залучення інвестицій в IT-індустрію.

За даними Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, станом на кінець 2014 року  українські вищі навчальні заклади щороку випускали  15,5 тис. ІТ-фахівців.  Законодавчі умови для сприятливого розвитку цього сегменту української економіки було розроблено за моделлю досвіду Індії, Польщі та Китаю. Саме для цього чинним на сьогодні Податковим кодексом України тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів. (п. 261  підрозділу ІІ розділу ХХ Податкового кодексу України). 

Така законодавчо закріплена гарантія надавала довгострокову впевненість інвесторам і учасникам цієї галузі розглядати галузь у якості перспективної, планувати розширення, навчати персонал, відкривати нові офіси та вкладати кошти у модернізацію. Статистика Міністерства  економічного розвитку і торгівлі  за перше півріччя 2015 року свідчить, що більше  90 000 фахівців зі сфери IT заплатили 2,3 млрд. гривень податків та "завели" в країну 775 млн. доларів валютної виручки. За інформацією Державної Фіскальної Служби України,  станом на 2015 рік у сфері IT-технологій в Україні офіційно працює близько 5000 компаній.

Україна за короткий термін змогла заявити себе як перспективний гравець на міжнародному ринку розробки IT-розробки та послуг. Перспективи найближчих років виглядали ще більш оптимістичними щодо подальшого інвестування в галузь, створення нових висококваліфікованих робочих місць для спеціалістів галузі саме в Україні та подальшого просування наших розробок на міжнародні ринки за умови збереження заявлених ринку умов.

Однак, 11.12.2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 3630 «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (надалі – «Проект»), яким запропоновано виключити норму щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість постачання програмної продукції.

1.     Новації, запропоновані у Проекті суперечать зокрема, загально – визначеному  принципу стабільності, адже  положенням частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу України, якою визначено, що Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету), приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду, а у випадку прийняття після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

2.     Також, пп. 4.1.9. п. 4.1. ст. 4 Податкового кодексу України визначено, що  зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Слід зазначити, що необґрунтоване позбавлення платників податків раніше встановлених пільг та спеціальних умов матиме непередбачувані негативні наслідки для сталої господарської діяльності такого платника, а відповідно – для всієї IT-індустрії.

3.     Так у численній судовій практиці Європейського суду з прав людини визначено принцип правової визначеності як наріжний принцип створення та зміни законодавства, який включає в себе,зокрема, наступні вимоги:

- якість закону - чіткість, однозначність та передбачуваність правових норм національного законодавства;

- дотримання правомірних очікувань особи – державний орган повинен дотримуватися обіцянок, висловлених в нормах законів, практиці їх застосування, що склалася;

- відсутність внесення неочікуваних змін до законодавства.

За таких обставин згубним виглядає ініціатива щодо повного скасування спеціальної пільги щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, адже скасування вказаної пільги спровокує підвищення вартості програмної продукції на 20 % та створить негативне конкурентне середовище для вітчизняного товаровиробника. Одночасно, необґрунтоване позбавлення вказаної пільги позбавить іноземних інвесторів, які здійснюють діяльність безпосередньо в Україні або мають намір розпочати таку діяльність економічних переваг здійснення діяльності з розробки та постачання програмної продукції в Україні, що в свою чергу матиме наслідком суттєве скорочення кількості робочих місць для громадян України.

Скасування податкової пільги, дія якої була гарантована до 2023 року, свідчить про очевидну нестабільність податкової системи в Україні, що також негативно може вплинути на рішення потенційних інвесторів та, зрештою, може стати наслідком зниження показників України в міжнародних рейтингах. В кінцевому підсумку такі дії можуть мати значно гірші наслідки для наповнення державного бюджету, ніж заплановані вигоди від скасування вищезазначених преференцій.

З огляду на вищенаведене, вважаємо, що скасування пільги з оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції в запропонованому Проекті негативно вплине на діяльність ІТ-сектору та інвестиційний клімат нашої держави загалом.

Просимо Вас вжити усіх можливих заходів для недопущення такого сценарію розвитку подій щодо зміни законодавства у галузі оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції до 2023 року для забезпечення динамічного росту ІТ-сегменту української економіки.

Від імені лідерів ринку IT-індустрії звертаємось до керівництва Держави із закликом вилучити цю норму із запропонованого законопроекту та не зупиняти розвиток перспективної індустрії, що має величезне значення для нашої країни, залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць та розвитку експортного потенціалу.