Протокол № 2016/1 засідання Комітету АПІТУ з освіти від 29 березня 2016 року

Затверджений Правлінням АПІТУ

Протокол № 50 від 14.04.2016 р.

 

Протокол №2016/1

Засідання Комітету АПІТУ з освіти

29 березня 2016 р., Київ, вул. Пимоненка, 13, БЦ «Форум», к. 5А, офіс Epson

Присутні члени Комітету:  Олександра Ткаченко (Епсон), Елліна Шнурко-Табакова (СофтПрес), Світлана Муравей (Панасонік), Ігор Ситник (Литер), Роман Рудюк (Майкрософт), Ігор Жиляєв (АПІТУ),  Тетяна Нанаєва (Інтел).

Запрошений: директор ТОВ «НВП ЕНГЛЕР» Юрій Гречишкін

1. Про склад Комітету

СЛУХАЛИ: інформацію О. Ткаченко про склад Комітету

УХВАЛИЛИ: Затвердити склад Комітету АПІТУ з освіти (додається).

Рішення прийняте одноголосно.

2. Про прийняття в члени Комітету АПІТУ з освіти директора ТОВ «НВП ЕНГЛЕР» Юрія Гречишкіна

СЛУХАЛИ: інформацію О. Ткаченко щодо заяви ТОВ «НВП ЕНГЛЕР» про прийняття в члени Комітету АПІТУ з освіти директора ТОВ «НВП ЕНГЛЕР» Юрія Гречишкіна.

УХВАЛИЛИ: Прийняти в члени Комітету АПІТУ з освіти директора ТОВ «НВП ЕНГЛЕР» Юрия Гречишкіна.

Рішення прийняте одноголосно.

3. Про проект наказу «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального i загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

СЛУХАЛИ: інформацію О. Ткаченко щодо проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального i загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

В  обговоренні  взяли участь: Олександра Ткаченко, Елліна Шнурко-Табакова, Світлана Муравей, Ігор Ситник, Роман Рудюк, Ігор Жиляєв, Тетяна Нанаєва.

УХВАЛИЛИ:

1. Підготувати листа від АПІТУ до Міністерства освіти і науки України, в якому:

1.1. Підтримати ініціативу МОН щодо формування Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального i загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів;

1.2. З метою встановлення єдиних підходів і вимог до матеріально-технічного та науково-методичного оснащення кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів IТ товарами (апаратним і програмним забезпеченням), забезпечення належного рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму, а також недопущення постачання до загальноосвітніх навчальних закладів неякісних і застарілих електронних засобів навчання та комп’ютерного навчального обладнання запропонувати МОН визначити в наказі принципи формування вимог та конкретизувати основні вимоги до IТ товарів, що постачаються кабінетам природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році;

1.3. рекомендувати МОН:

а) для забезпечення належного державно-громадського партнерства у цій сфері створити робочу експертну групу за участі представників ІКТ-асоціацій;

б) залучати для проведення експертиз IТ товарів, що постачаються кабінетам природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році, протидії незаконним схемам ввезення та реалізації контрафактних ІТ-товарів навчального призначення, ІТ-товарів, імпортованих із порушенням митного законодавства, ухиленням від сплати митних платежів, порушенням прав інтелектуальної власності,  Комітет імпортерів АПІТУ;

Лист оприлюднити на сайті АПІТУ.

2. Рекомендувати членам Комітету взяти участь в відкритому громадському обговоренні проекту наказу «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального i загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» (5 квітня 2016 р., Міністерство освіти і науки України).

Відповідальна: О. Ткаченко

Рішення прийняте одноголосно.

4. Про підготовку круглого столу з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки

СЛУХАЛИ: інформацію І. Жиляєва щодо підготовки круглого столу АПІТУ спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки «Розширення освітніх можливостей в умовах інформаційного суспільства» (матеріали додаються).

В  обговоренні  взяли участь: Олександра Ткаченко, Елліна Шнурко-Табакова, Світлана Муравей, Ігор Ситник, Роман Рудюк, Ігор Жиляєв,  Тетяна Нанаєва.

УХВАЛИЛИ: Відзначивши актуальність модернізації освітньої політики України з метою формування новітніх освітніх можливостей в ХХІ столітті за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, підтримати пропозицію щодо проведення спільного круглого столу. 

Членам комітету надати можливі пропозиції щодо уточнення концепції круглого столу. Доручити О. Ткаченко та І.Жиляєву дооопрацьовані матеріали узгодити з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки.

Рішення прийняте одноголосно.

5. Про план роботи на 2016 рік

Заслухавши інформацію О.Ткаченко про планування роботи Комітету на 2016 рік, вирішили рекомендувати членам Комітету підготувати до 01.04.2016 р. свої пропозиції до проект плану роботи Комітету. О. Ткаченко та І. Жиляєву підготувати до 05.04.2016 р. узагальнені пропозиції, які направити на узгодження всім членам Комітету.

Рішення прийняте одноголосно.

Голова Комітету                                    Олександра Ткаченко

Секретар                                             Ігор Жиляєв