План роботи АПІТУ на 2015-2016 роки

План роботи АПІТУ на 2015-2016 роки 

I.               Графік заходів

Загальні заходи

 • Новорічна зустріч
 • Загальні звітні збори, 21 квітня 2016
 • Прес-конференції (по мірі необхідності)
 • Круглі столи (по мірі необхідності)

Засідання Правління

21 травня 2015, 11 червня 2015, далі кожен 2-й четвер, крім серпня (9 липня, 10 вересня і т.д.)

Засідання Комітетів

 • Визначається керівниками Комітетів

Робочі органи

 • Робоча група Комітету імпортерів по обстеженню ринку планшетів, ноутбуків, нетбуків, моніторів – щоквартально, відп. М. Фабро, Ю. Пероганич
 • Робоча група Комітету імпортерів по взаємодії з ДФС для визначення цін товарів – постійна робота шляхом листування, зустрічі по мірі необхідності, відп. В. Костенко, Ю. Пероганич

II.            Плани за напрямками роботи

1. Загальний розвиток ІТ ринку (включення питань розвитку програм е-урядування, е-торгівлі, е-підпису тощо до стратегічних державних програм, розвиток проектів, спрямованих на підвищення ІТ-компетентності суспільства і застосування ІТ в освіті), сприяння створенню сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток галузі, створення умов для розвитку вітчизняного виробника.

 • Моніторинг діяльності держорганів з підготовки нормативних актів, які можуть погіршити бізнес-клімат для компаній-Членів асоціації, постійно, відп. Т. Нанаєва, Ю. Пероганич
 • Створення нових Комітетів, В. Цой, О. Радченко, П. Жданович, І. Волк, Ю. Пероганич)
 • Розвиток взаємодії з партнерськими асоціаціями – EBA, EmCham, ІнАУ, ТЕЛАС, ІТ України, АУІПЕ та іншими, відп. Е. Шнурко-Табакова, Ю. Пероганич.

2. Сприяння на законодавчому та практичному рівні підняттю обороноздатності країни.

Відп. Е.Шнурко-Табакова, Ю. Пероганич

3. Розвиток взаємодії з ДФС по обіленню імпорту в рамках підписаного 15.8.2014 Меморандуму. Протидія ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних та контрабандних товарів, а також товарів ввезених за заниженою вартістю. Внесення змін до законодавства в частині доступу до митної статистики.

 • Розробка та удосконалення Порядку взаємодії АПІТУ з ДФС по реалізації Меморандуму, відп. В. Цой, Ю. Пероганич
 • Регулярне (щотижня) надання в ДФС інформації про ціни, відп. В. Костенко, Ю. Пероганич
 • Регулярне надання в ДФС інформації про компанії, щодо яких є підозра у порушенні митних правил і уникнення сплати імпортного ПДВ та мита, відп. М. Фабро, В. Костенко, Ю. Пероганич

4. Зменшення митних (процедури і ставки) і технічних (сертифікація, стандартизація) бар'єрів для зовнішньої торгівлі. Сприяння прийняттю в Україні європейських стандартів, уніфікації Технічних регламентів з Директивами ЄС, визнанню сертифікатів відповідності виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС.

Відп. В. Базиленко, Ю. Пероганич

5. Зменшення розміру виплат організаціям колективного управління авторськими правами.

Відп. М. Фабро, Ю. Пероганич

6. Розвиток ринку програмного забезпечення (легалізація ПЗ в органах державної влади, підвищення кримінальної відповідальності за порушення авторських прав, зменшення розміру шкоди, за завдання якої наступає відповідальність, перенесення відповідальності з кримінальної до адміністративної, обмеження нелегального розміщення ПЗ в Інтернеті).

Відп. П. Жданович, Ю. Пероганич

7. Сприяння цивілізованим механізмам утилізації відходів товарів ІТ та споживчої електроніки

Відп. Ю. Пероганич

8. Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції.

 • Підготовка проекту Правил професійної етики у конкуренції на ІТ ринку, червень 2015, відп. І. Волк, Ю. Пероганич
 • Узгодження з членами АПІТУ, прийняття, липень 2015 – квітень 2016

9. Розвиток досліджень ринку, рейтингів, конкурсу «The Ukrainian ІТ Channel Awards».

 • Підготовка пропозицій Правлінню до умов конкурсу «The Ukrainian ІТ Channel Awards», жовтень 2015, відп. Е. Шнурко-Табакова, Ю. Пероганич

10. Інформаційна (бюлетені АПІТУ з інформацією про новини законодавства, виставки, новини членів асоціації) та юридична підтримка (юрконсультації на запити членів).

 • Інформаційна підтримка членів, розсилка бюлетеня «Панорама ІТ-галузі», двічі на місяць, відп. Ю. Пероганич
 • Підтримка сторінок АПІТУ у соціальних мережах, не менше двох публікацій на тиждень, відп. Ю. Пероганич

11. Cприяння РR компаній-членів

 • Розміщення новин компаній дійсних членів на веб-ресурсах АПІТУ, по мірі надходження, Ю. Пероганич

12. Проведення неформальних зустрічей, сприяння встановленню та розвитку контактів між членами та з представниками держави.

 • Новорічна зустріч, відп. Ю. Пероганич