Цілі і напрямки роботи Комітету імпортерів АПІТУ

                                                                           Додаток 3 до Положення про комітети АПІТУ

Прийнято Комітетом АПІТУ з дистрибуції, протокол № 14/01, від 30.09.2014

Затверджено Правлінням АПІТУ, протокол № 39 від 09.10.2014

Перейменування затверджене Правлінням АПІТУ, протокол № 42 від 21.05.2015 

Цілі і напрямки роботи Комітету імпортерів АПІТУ

Місія Комітету:

Консолідація зусиль бізнесу та держави для розвитку в Україні дистрибуції IТ товарів (апаратного і програмного забезпечення) на засадах цивілізованих ринкових відносин, забезпечення рівних конкурентних умов для всіх учасників ІТ каналу.

Напрямки роботи:

  1. Спільна з державними органами протидія незаконним схемам ввезення та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних товарів, товарів, імпортованих із порушенням митного законодавства, ухиленням від сплати митних платежів, порушенням прав інтелектуальної власності.
  2. Підготовка проектів законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток обсягів ринку ІТ товарів, Усунення правових колізій, що допускають подвійне трактування та створюють умови для безпідставного адміністративного тиску на суб’єктів господарювання і сприяють проявам корупції з боку посадових осіб державних органів.
  3. Зниження тарифних та технічних бар’єрів для доступу на український ринок ІТ-товарів.
  4. Моніторинг та аналіз обсягів ІТ-ринку – ввезення, виробництва та обігу на території України ІТ товарів, взаємодія з дослідницькими і експертними організаціями.

Див. також: Регламент Комітету імпортерів АПІТУ