Регламент Комітету імпортерів АПІТУ

  Додаток 4 до 
Положення про комітети АПІТУ

ПРИЙНЯТО
Комітетом імпортерів АПІТУ
Протокол № 3/2015 від 11.06.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням АПІТУ
Протокол № 44 від 11.06.2015

РЕГЛАМЕНТ

Комітету імпортерів АПІТУ

1. Комітет керується у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом АПІТУ, Положенням про Комітети АПІТУ, Цілями і напрямками роботи Комітету та цим Регламентом.

2. Персональний склад Комітету імпортерів (далі Комітету) формується з представників підприємств – членів АПІТУ, що займаються імпортом в Україну суттєвого обсягу товарів ІТ та супутніх товарів (побутова електроніка, електротехніка тощо).

3. Термінологія. Для цілей даного Регламенту підприємства, представлені в Комітеті, іменуються учасниками Комітету, а представники учасників Комітету – його членами.

4. Представництво. Учасники Комітету представлені в Комітеті власником чи керівником підприємства, або заступником керівника, відповідальним за питання імпорту.

Від одного учасника Комітету до його складу може входити не більше одного члена з правом голосу.

Від холдингів підприємств (тобто підприємств, що мають одного спільного власника або спільну групу власників) до Комітету імпортерів входить лише один учасник, призначений рішенням власників холдингу.

Члени Комітету особисто беруть участь у його засіданнях.

5. Холдинг надає Комітету повний перелік своїх підприємств-імпортерів, які займаються ЗЕД та ввозять товар для потреб холдингу, а також у двотижневий строк інформує Комітет у разі змін у цьому переліку.

6. Прийом нових учасників Комітету та виключення з Комітету здійснюється на його засіданнях та затверджується Правлінням АПІТУ.

7. Учасник Комітету підтримує принципи чесної конкурентної боротьби та дотримання законодавства України. Це розповсюджуються на всі підприємства, які є частинами вищезазначених холдингів та/або інших об’єднань, від імені яких делегований член Комітету. 

8. Учасник Комітету надає згоду на розкриття комерційної інформації в Комітеті імпортерів в об’ємі більшому, ніж передбачає законодавство України. Ця інформація не виноситься за рамки членів Комітету. При необхідності перевірки особливо конфіденційних даних учасник Комітету надає інформацію незалежній особі – директору АПІТУ, який повідомляє членам Комітету лише висновки, без надання первинних даних.

9. Учасник Комітету делегує експертів у робочі органи, які визначають спільну експертну позицію відносно митних та цінових питань в рамках договірних відносин АПІТУ з Державною фіскальною службою України (далі  – експерти і робочі органи відповідно).

10. Учасник Комітету не є логістичним та/або фінансовим підрядником, тобто продає на широкий ринок ІТ товари/послуги, а не послуги з обслуговування підприємств.

11. Учасник Комітету, який має зовнішньоекономічні контракти на постачання товарів та послуг на територію України, не перепродує товар іншим компаніям за межами території  України для наступного імпорту цими компаніями на митну територію України з метою подальшого продажу цього товару посередникам або кінцевому споживачу.

12. Учасник Комітету не веде фіктивної діяльності за критеріями податкової інспекції.

13. Учасник Комітету, що не дотримується принципів чесної конкурентної боротьби, чинного законодавства України та вимог цього Регламенту, виключається з Комітету імпортерів. Виключення проводиться протокольним рішенням Комітету із наступним затвердженням Правлінням АПІТУ. Порушеннями вважаються:

a) зафіксовані факти ухиляння від сплати податків учасником Комітету. Для підприємств, що є учасниками холдингу, відповідальність є солідарною.

b) порушення базових вимог податкової інспекції щодо відсутності фіктивної діяльності. За запитом Комітету учасник Комітету або підприємство-імпортер, що є учасником холдингу, самостійно надають директору АПІТУ необхідну конфіденційну інформацію.

c) продаж учасником Комітету або пов’язаними з ним підприємствами товарів, що незаконно (шляхом контрабанди) завезені на митну територію України. Ознаками контрабанди є:

  • відсутність конкретної моделі товару в митній базі;
  • митна вартість товару в 2 та більше разів нижча його реальної вартості;
  • неповний опис товару в 31-й графі ВМД (відсутність істотної інформації про назву та характеристику товару).

d) учасник Комітету не імпортує товари ІТ та супутні товари взагалі, або обсяг імпорту значно менший за обсяг реалізації даного виду товарів;

e) члени Комітету не беруть участі в його роботі та/або є особами, що не мають прямого відношення до бізнесу;

f) експерт, делегований учасником Комітету до робочого органу, не бере участі в обговоренні питань стосовно товарів, що входять до сфери бізнес-інтересів учасника Комітету;

g) подання експертом завідомо неправдивої інформації щодо ціни та походження товару;

h) учасник Комітету відмовляється надати директору АПІТУ роз’яснення по інформації, відносно якої виникли підозри у членів Комітету та/або експертів робочого органу (наприклад: адреси фабрик-виробників чи об’єм реальної діяльності);

i) учасник Комітету змінив власника або структуру власності з будь яких причин, та/або вид діяльності та перетворився на логістичного підрядника та/або фінансове підприємство, або надав неповний перелік імпортерів чи не повідомив про зміни у двотижневий строк.

14. Комунікація АПІТУ з державними структурами з питань, що мають відношення до операцій імпорту товарів, іде з посиланням на рішення Комітету та із зазначенням його учасників.

* * * * *