Лист Міністерства юстиції України від 24.01.2001 р. №19-41-34

Про право підприємства здійснювати види діяльності, прямо не передбачені статутом

Лист Міністерства юстиції України від 24.01.2001 р. №19-41-34

У Міністерстві юстиції України розглянуто лист щодо надання роз'яснення на право підприємства здійснювати види діяльності, прямо не передбачені статутом, і повідомляється.

Статтею 25 Цивільного кодексу Української РСР і статтею 9 Закону України "Про підприємства в Україні" визначено, що юридична особа діє на підставі статуту (положення).

Згідно з вищезгаданим Законом, у статуті підприємства визначаються власник і найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція і повноваження трудового колективу та його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації і припинення діяльності підприємства.

Статтею 26 Цивільного кодексу Української РСР передбачено, що юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності.

Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження його статуту або положення. Якщо статут підлягає реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації.

Отже, права і обов'язки юридичних осіб передбачаються у засновницьких документах. На нашу думку, перелік цих прав не завжди є вичерпним. Тобто у юридичних осіб можуть виникати й інші права та обов'язки, прямо не передбачені засновницькими документами, але за умови, що вони не суперечать чинному законодавству і цілям діяльності певної юридичної особи.

Заступник міністра Л. ЄФІМЕНКО