Про право юридичних осіб звертатися до державних органів та отримувати відповіді

Закон України «Про звернення громадян» надає можливість приймати участь в управлінні державними і громадськими справами, вносити пропозиції та зауваження органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, з метою покращення їхньої діяльності, оскаржувати дії посадових осіб тощо лише фізичним особам – громадянам України та особам, що не є громадянами України, але законно перебувають на її території.

Існуюча прогалина у законодавстві створює перешкоди для нормальної діяльності юридичних осіб, ущемляє їх право на звернення та отримання інформації, а також надає можливість органам державної влади, місцевого самоврядування тощо, безнаказано втручатися у діяльність юридичних осіб.

АПІТУ розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо надання юридичним особам права подавати звернення».

Згідно з цим законопроектом особи, які відповідно до статуту юридичної особи уповноважені представляти юридичну особу, мають право від імені юридичної особи подавати звернення, брати участь у їх розгляді та бути повідомленими про результати цього розгляду.

Див. також: