Український бізнес впроваджує Microsoft Dynamics AX 2009

Київ, 30 листопада 2009 р. – Українські компанії повертаються до планів щодо впровадження систем автоматизації. Зокрема увагу замовників привертає система управління підприємством Microsoft Dynamics AX 2009, представлена в Україні у жовтні 2009 року. Нова версія системи класу ERP допомагає українським підприємствам ефективніше працювати в умовах високої конкуренції глобального ринку, швидше реагувати на будь-які зміни бізнесу й управляти складними холдинговими структурами, забезпечуючи прозорість бізнес-процесів і максимальну віддачу від інвестицій.

Нова система викликала інтерес замовників ще до офіційного виходу. Компанія «Київський картонно-паперовий комбінат» однією з перших в Україні почала перехід на Microsoft Dynamics AX 2009. «Перехід на останню версію Microsoft Dynamics AX був здійснений вже в ході проекту впровадження ERP-системи. Нашу увагу привернули нові можливості аналітики та зручніший інтерфейс. Прискорення обробки даних, нові можливості аналізу бізнес-процесів та скорочення часу для прийняття на цій основі точних, вивірених рішень – це те, що необхідно будь-якому бізнесу», – відзначає Анатолій Некряч, начальник відділу АСУ компанії «Київський картонно-паперовий комбінат» і координатор ERP-проекту.

Microsoft Dynamics AX – це масштабоване рішення для середніх і великих підприємств із розгалуженою структурою. Відповідно з дослідженнями Gartner Inc. «Магічний квадрант» (Magic Quadrant), опублікованими в 2009 р., система Microsoft Dynamics AX є лідером ринку ERP-систем для виробничих компаній середніх розмірів (100-1000 користувачів ПК). Надійна функціональність, висока масштабованість і гнучке настроювання під бізнес-процеси замовників є основними конкурентними перевагами, затребуваними українським бізнесом.

«В останні місяці ми побачили істотне зростання інтересу українського бізнесу до ERP-систем. В компаніях усвідомлюють, що, незважаючи на кризу, потрібно вирішувати накопичені проблеми управління, щоб забезпечити кращу керованість бізнесу й зробити його більше ефективним у жорсткому конкурентному середовищі. Новий Microsoft Dynamics AX 2009 – черговий етап планомірного вдосконалення наших ERP-продуктів. Рішення спроможне дати українським компаніям рівень функціональності та ефективності, необхідний для підвищення конкурентоспроможності й швидкого реагування на зміни ринкової ситуації», – підкреслює Михайло Куценко, керівник напряму Microsoft Dynamics компанії «Майкрософт Україна».

Нова версія Microsoft Dynamics AX являє собою інтегровану систему управління виробництвом, дистрибуцією, фінансами, бізнес-аналізом і електронним бізнесом, яка дозволяє співробітникам підприємства працювати з бізнес-інформацією будь-якої складності, будувати ефективну взаємодію із клієнтами й партнерами, адаптуватися до потреб ринку, що змінюється.

Володимир Свириденко, директор із розвитку бізнесу Columbus IT Ukraine, компанії-партнера Microsoft із впровадження бізнес-рішень, відзначає: «Лідерська позиція Microsoft Dynamics AX у своєму сегменті не є випадковою. Бізнес зараз не готовий інвестувати в рішення з великим строком впровадження й окупності. Основний інтерес зосереджений на системах, здатних вирішувати конкретні завдання, гнучких у настроюванні та таких, які дають швидку віддачу від впровадження».

Основні переваги Microsoft Dynamics AX 2009:

Швидка й ефективна робота співробітників. Оперативний доступ до інформації та ключових бізнес-процесів за допомогою нових рольових інтерфейсів допомагають співробітникам краще організувати свою роботу. Стає легше знаходити потрібну інформацію, взаємодіяти з іншими підрозділами й виконувати поставлені завдання.
Поліпшена керованість бізнесом. Успішне управління всією діяльністю компанії, включаючи територіально розподілені структури. Централізація й стандартизація бізнес-процесів підвищує керованість компанії в будь-яких умовах.
Адаптованість до вимог клієнтів. Настроювання системи під корпоративні особливості управління з дотриманням вимог законодавства.
Висока віддача від інвестицій. Новітні технології, реалізовані в продукті, і єдина концепція Microsoft гарантують максимальну віддачу від інвестицій в інформаційну систему.

Microsoft Dynamics AX 2009 є першою версією системи, яка пропонує співробітникам підприємств рольовий інтерфейс. Робоче місце кожного користувача Microsoft Dynamics AX 2009 налаштоване таким чином, щоб забезпечити співробітникові максимальну зручність виконання роботи, що відповідає його ролі в організації – чи то працівник фінансового департаменту чи відділу збуту. У рольовий інтерфейс включений доступ до всіх необхідних документів ERP-рішення та інших програмних систем, включаючи електронні таблиці Microsoft Excel, документи Microsoft Word, електронну пошту й т.д. Понад 30 рольових моделей та єдині принципи роботи в рамках загальної концепції Microsoft знижують витрати на навчання співробітників і підвищують ефективність їхньої роботи.

Про рішення Microsoft Dynamics®

Рішення Microsoft Dynamics® – це багатофункціональні системи управління ресурсами підприємства для великого, середнього та малого бізнесу. Вони охоплюють всі сфери управління підприємством: виробництво та дистрибуцію, управління ланцюгами постачання й проектами, фінанси та засоби бізнес-аналізу, управління взаємовідносинами з клієнтами та персоналом.

В основі рішень лежать добре знайомі технології та принципи програмного забезпечення Microsoft. Це дає змогу створювати сучасні бізнес-рішення, інтегровані з існуючими програмними продуктами, допомагаючи значно скоротити видатки на навчання співробітників та надаючи останнім можливість зосередитися виключно на досягненні цілей бізнесу.

В Україні напрямок Microsoft Business Solutions було офіційно відкрито у травні 2006 року. Рішення на базі Microsoft Dynamics® вже використовуються у понад 140 українських компаніях.

Докладніше ознайомитись із рішеннями Microsoft Dynamics® можна за адресою: www.microsoft.ua/dynamics.

Про корпорацію Microsoft

Заснована у 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером у галузі розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень, які допомагають людям та компаніям повністю реалізувати свій потенціал.