АПІТУ пропонує ввести почесне звання "Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України"

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про державні нагороди України"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України".

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять восьмим.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

Проект

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента
України від 29 червня 2001 року N 476

Внести до Указу Президента України від 29 червня 2001 року N 476 "Про почесні звання України" (зі змінами, внесеними Указами від 30 квітня 2002 року N 426, від 21 серпня 2004 року N 963, від 21 березня 2006 року N 244, від 5 квітня 2007 року N 273 та від 28 липня 2007 року N 674) такі зміни:

1. У Положенні про почесні звання України, затвердженому зазначеним Указом:

1) пункт 8 після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України".

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять восьмим;

2) пункт 9 після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України" – працівникам установ, організацій, підприємств сфери інформаційних та телекомунікаційних технологій за значний внесок у розвиток інформаційного суспільства в Україні.

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять восьмим;

3) пункт 16 після слів "Заслужений працівник соціальної сфери України"
доповнити словами "Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України".

2. Абзац четвертий Опису нагрудного знака до почесного звання України, затвердженого зазначеним Указом, після слів "Заслужений працівник соціальної сфери України" доповнити словами "Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ