Інтероперабельність робить інформаційні технології доступними для мільйонів

Дотримання сучасних загальноприйнятих стандартів стимулюватиме державу та бізнес якісніше надавати послуги українцям, зокрема за допомогою ефективних систем електронного управління (e-government), електронно-цифрового підпису (ЕЦП) та «хмарних» (cloud) технологій. Таким був основний висновок роботи круглого столу з питань інтероперабельності та гармонізації законодавства у сфері інформаційних технологій, який пройшов у Києві з ініціативи «Майкрософт Україна».

Представники держави, бізнесу та громадських організацій обговорили принципи технологічної політики у галузі стандартизації, які допоможуть Україні краще інтегруватись до сучасного глобального світу. Інтероперабельність – здатність різних програм, систем та мереж до ефективної спільної роботи, обміну інформацією та її використання – стала такою ж важливою характеристикою програмного забезпечення, як надійність та безпека. Інтероперабельність дає можливість вільного вибору необхідних технологій і при цьому гарантує відсутність залежності від одного постачальника інформаційних технологій.

«Дуже важливим є те, щоб платформи різноманітних структур, в тому числі державних, були взаємно сумісними. Інтеграція інформаційних систем потребує інтероперабельності на кількох рівнях – спочатку на політичному, правовому, організаційному й культурному, і вже потім – технічному, що полягає у спільних форматах і протоколах для представлення, зберігання і передачі інформації, – відзначив Вілфрід Громмен (Wilfried Grommen), директор з технологічної політики Microsoft в Центральній та Східній Європі. – Microsoft володіє значним досвідом і технологіями, в тому числі для роботи в «хмарі», і готовий ділитися ними з усіма зацікавленими сторонами».

Microsoft є визнаним лідером в галузі відкритих стандартів: корпорація щорічно інвестує понад 1 млрд. дол. у підтримку і розробку стандартів. Понад 250 міжнародних стандартів розроблено за активної участі корпорації. Microsoft є піонером також у розробці веб-стандартів, серед її здобутків, наприклад OpenID, CMIS тощо.

«В своєму комітеті ми розробили близько 50 стандартів, сумісних із європейськими, але наразі чинними з них в Україні є лише 28. Існуючі труднощі з гармонізацією законодавства заважають на всіх рівнях – скажімо, вони не дадуть безпроблемно провести ЄВРО-2012 з нашими польськими партнерами. В нашій країні є правильні закони, але не вистачає грамотної імплементації. Треба брати найкраще, що є в Microsoft, в інших компаніях та інших країнах», – зазначила Ольга Перевозчикова, голова підкомітету «Мови програмування, їх інструментальне середовище і системний інтерфейс» ТК-20, член-кореспондент НАН України, професор, д-р фіз.-мат. наук.

Зараз у всьому світі наступив час скорочення затрат, який відзначається підвищеною увагою до «хмарних» технологій. Адже перехід на використання таких технологій здатний суттєво знизити витрати на обладнання й сервіси. Особливо важливим є при цьому забезпечення інтероперабельності технологій. Нажаль, в Україні не завжди використовуються передові підходи, прийняті в усьому світі. «В розвинутих країнах, наприклад, оплата «хмарних» послуг може відбуватися за допомогою корпоративної платіжної карти, що є швидким і зручним засобом платежу. У той же час в нас через регуляторні обмеження такі карти можуть використовуватись лише для дрібних оплат – таксі, готель тощо. Прогрес в напрямку використання загальноприйнятих стандартів зможе наблизити нашу державу до цивілізованого світу і полегшити ведення бізнесу», – підкреслив Олександр Орєхов, директор з питань технологічної політики «Майкрософт Україна».

Учасники дискусії відзначили, що Україна проводить несистемну політику гармонізації законодавства в сфері інформаційних технологій, що призводить до відставання від інших, передусім європейських, держав. Проте протягом останнього року державою зроблено важливі кроки у напрямку інтероперабельності, які обнадіюють суспільство та бізнес.

«Ми раді тому, що на високому рівні йде мова про електронне урядування та електроні послуги. Дякуючи зусиллям Microsoft відбувся рух з мертвої точки. Сподіваємось, це лише початок, і Україна швидше інтегрується у світове інформаційне суспільство», – сказала Тетяна Попова, голова правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

Про корпорацію Microsoft

Заснована у 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером у галузі розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень, які допомагають людям та компаніям повністю реалізувати свій потенціал.

З 2003 року в Україні діє компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення та просування продуктів Microsoft, підтримка партнерів та замовників, а також локалізація новітніх технологій корпорації та реалізація соціальних проектів на території України.
Додаткову інформацію про компанію та продукти Майкрософт можна знайти на веб-серверах Microsoft: www.microsoft.ua.

Microsoft® є товарним знаком Microsoft Corporation, що охороняється в США і/або інших країнах. Інші назви продуктів і компаній, що згадуються в даному документі, можуть бути товарними знаками відповідних власників.