Найновіша редакція проекту Податкового кодексу

Найновіша редакція проекту Податкового кодексу опублікована 22 вересня на сайті ВРУ: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38590