Українці потрохи звикають до пластикових карток

В Україні поступово зростає кількість користувачів банківських карток. У 2010 році 47,3% респондентів віком старші 16 років повідомили, що користуються пластиковими картками, що на 4,3 п.п. більше показника 2008 року.

Проте більше половини карток все ще відкриваються з ініціативи роботодавця. Цей показник залишається стабільним протягом останніх кількох років. Одночасно в 2010 році дещо зросла кількість користувачів, які відкрили картку з власної ініціативи.

Найбільш популярною операцією по картці залишається зняття готівки через банкомат. Проте є тенденція до збільшення кількості користувачів, які карткою оплачують товари і послуги в магазинах. Про це свідчать результати регулярного дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб, яке здійснює GfK Ukraine.

Ринок карток фізичних осіб: портрет користувача

В Україні ринок карток фізичних осіб за кількістю активних користувачів протягом останніх років, незважаючи на кризу, не тільки не зменшився, а навіть зріс. Якщо в 2008 році кількість користувачів карток серед фізичних осіб дорівнювала 43,6% населення України віком старші 16 років, в 2009 році - трохи більше 44%, то в 2010 цей показник сягнув 47,3%.

Однією з особливостей ринку залишається те, що більше половини карток (56% в 2010 році) відкривається з ініціативи роботодавця, тоді як з власної ініціативи банківські картки в 2010 році відкрили 28% користувачів (що на 3,7% п.п. більше ніж у 2008 році).

«Фактично рішення приймається не кінцевими користувачами, а третіми особами, чия мотивація скоріше залежить не від якості наданих послуг, а від фінансової вигоди підприємства та зручності для бухгалтерії. Це також підтверджують дані нашого дослідження ринку банківських послуг для юридичних осіб», - коментує ситуацію Дмитро Яблоновський, керівник відділу фінансових досліджень GfK Ukraine.

Серед одержувачів регулярних доходів найвища частка тих, хто одержує їх на картку, серед студентів - 88%, і вона суттєво зросла за останні два роки. Також зростала кількість прихильників карток серед пенсіонерів. Зараз вже трохи більше третини, з тих хто отримує пенсію, отримує її на картку.

Щодо соціально-демографічного портрету користувачів банківських карток, то користувачі карток частіше люди віком 20-49 років, частіше проживають на сході й рідше на заході, здебільшого у містах, частіше мають вищу освіту, працюють за наймом, мають відносно кращий рівень добробуту.

Українці все ще віддають перевагу готівці

Найбільш популярною операцією з карткою є зняття готівки через банкомат (86,6%). На другому місці зі значним відривом - зняття готівки через касу банку (36%). При цьому частка користувачів цих операцій з часом має тенденцію до незначного зменшення, на відміну від третьої за популярністю операції - оплата товарів і послуг в магазинах (17,6% у 2010 році порівняно з 13,6% у 2008 році).

Серед основних причин некористування карткою для оплати в точках продажу, за словами респондентів, - віддають перевагу готівці (42%), далі зі значним відривом - мала кількість магазинів, що їх приймають, та відсутність потрібної функціональності у картці, якою володіє респондент.

«Очевидно, що принаймні частково друга та майже повністю третя причини є надуманими. Хоча й слід відзначити, що Україну від інших країн Європи до цього часу відрізняє досить виска частка неорганізованої торгівлі, зокрема через ринки», - коментує Дмитро Яблоновський. «Одним із додаткових чинників, який стримує розвиток безготівкових платежів, є відсутність плати за зняття готівки в банкоматах емітентів для користувачів платіжних карток. Фактично цей платіж закладений у комісію, яку сплачує роботодавець при перерахуванні зарплат на картки. Таким чином, фінансовий ефект «зняти та розрахуватись готівкою» однаковий порівняно з безпосереднім розрахунком карткою. У цих умовах додатковим стимулом може бути послуга cash back, яка вже скопійована із західної практики й успішно використовується деякими українськими банками».

Довідкова інформація

Цілями Дослідження ринків фінансових та телекомунікаційних послуг є регулярне та оперативне отримання інформації щодо стану ринків банківських, страхових та телекомунікаційних послуг для фізичних осіб.

Дослідження ринку банківських послуг проводиться за єдиною ліцензованою методикою FMDS (Financial Market Data Service) Personal. Ця методика застосовується всіма компаніями групи GfK в Центральній та Східній Європі.

Вибірка опитування складає по 1000 респондентів щомісяця. Вибірка є репрезентативною для населення України старше 16 років, за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю.

Висновки за 2010 рік зроблені на основі результатів опитувань, які проводилися у січні-вересні 2010 року.

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Дмитра Яблоновського,
начальника відділу фінансових досліджень GfK Ukraine dmytro. vablonovskvvafk.con, тел.: 044 230-0260.

***

GfK Ukraine - українська дослідницька компанія, яка пропонує повний перелік послуг з опитувань та досліджень ринків в Україні, Молдові та Бєларусі. GfK Ukraine входить до міжнародної дослідницької мережі GfK Group - четвертої за розмірами дослідницької групи в світі. GfK Group об'єднує 115 компаній у більше, ніж 100 країнах світу.