Відповідь Мінпромполітики та Мінекономіки щодо застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання


АПІТУ отримала відповідь Міністерства промислової політики України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на свої звернення від 21.02.2010 № 012 та №012/2 щодо застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (див. статтю нижче) .

Обидва міністерства визнали слушними зауваження АПІТУ щодо змісту Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі – «Технічний регламент з ЕМС») та зазначили, що на даний момент розробляється нова редакція Технічного регламенту з ЕМС, яка буде повністю гармонізована з Директивою ЄС з електромагнітної сумісності (Directive 2004/108/EC) та повинна бути запроваджена у 2011 році. Членам АПІТУ запропононовано долучитися до робіт уряду з перегляду технічних регламентів з метою приведення їх у відповідність із директивами Європейського Союзу

Мінекономіки також зазначає, що Держспоживстандарт не вправі був видавати наказ від 14.10.2010 № 467 „Про затвердження Переліку продукції в Україні, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні”, оскільки Законами України "Про підтвердження відповідності" і "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" не передбачено складання та затвердження такого переліку. Таким чином, Держспоживстандарт порушив вимоги ч.2 ст.19 Конституції України, у зв'язку з чим наказ не можна вважати нормативно-правовим актом, що також підтверджується відсутністю його державної реєстрації в Мін'юсті.

Однак пропозиції АПІТУ щодо запровадження перехідного періоду до 31 грудня 2011 року, протягом якого відповідність продукції вимогам Технічного регламенту з ЕМС можливо було б підтверджувати як Декларацією про відповідність, так і сертифікатом відповідності, якщо такий Сертифікат видано до 01 січня 2011 року не були підтримані урядом. Така позиція зумовлена тим, що перехідним періодом для запровадження Технічного регламенту з ЕМС, вважається період від дати прийняття постанови КМУ про затвердження Технічного регламенту з ЕМС – 29.07.2009 до дати його введення для обов’язкового застосування – 01.01.2011.

Прикріплений файлРозмір
2011_03_24_MIP_Reply.pdf181.06 КБ
2011_03_25_MEU_Reply.pdf534.09 КБ