Відповідь Держінформнауки щодо проблем комп'ютерного піратства в Україні

АПІТУ отримала відповідь Державного агенства з питань науки, інновацій та інформатизації України на своє звернення щодо  комп’ютерного піратства в Україні

Держінформнауки підтримує пропозицію АПІТУ щодо необхідності проведення широкої просвітницької роботи з роз’яснення негативного впливу комп’ютерного піратства та повідомляє про здійснювані заходи, які на думку агентства, сприятимуть подоланню вказаної проблеми в Україні:

1) Стан легалізації неліцензійних комп’ютерних програм щорічно розглядається на засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань легалізації комп’ютерних програм;

2) У ВРУ внесено законопроект № 6523 від 15.06. 2010 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права та суміжних прав”, який серед іншого, передбачає можливість використання електронної ліцензії на комп’ютерні програми та застосування договору приєднання, в т.ч. для використання комп’ютерної програми, примірник якої завантажується з мережі Інтернет;

3) Прийнято Постанову КМУ від 30.11.2011 № 1269, якою затверджено Державну цільову науково-технічну програму використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки, виконання якої, з точки зору Держінфоромнауки, дозволить вирішити проблему використання неліцензійного програмного забезпечення та оптимізувати витрати бюджетних коштів.

20120322_Відповідь Держінформауки_стр.1

20120322_Відповідь Держінформнауки_стр.2