За рівнем проникнення і використання ІКТ Україна випередила Росію і Казахстан

9 квітня опублікований Глобальний звіт з інформаційних технологій за 2007-2008 (The Global Information Technology Report 2007-2008). Звіт підготовлений Всесвітнім економічним форумом у співпраці з INSEAD - провідною міжнародною бізнес-школою.

Звіт складений на основі Показника мережної готовності (ПМГ), який використовується для оцінки готовності суспільства використовувати досягнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

ПМГ базується на трьох основних показниках, які визначають:

- Макроекономічне та регуляторне середовище для розвитку ІКТ, створене в суспільстві
- Готовність до використання ІКТ окремими особами, бізнесом та владою
- Рівень використання ІКТ названими зацікавленими сторонами.

Кожен з цих трьох основних показників, у свою чергу, визначається кількома десятками індикаторів.

Починаючи з 2001 р., коли Глобальний звіт з інформаційних технологій вперше був складений, він став цінним та унікальним інструментом для визначення сильних та слабких сторін країни в сфері ІКТ, а також оцінювачем прогресу у цій сфері.

Відповідно до звіту, Україна займає 70 місце серед 127 країн. Найбільш розвинутою у сфері ІКТ державою в світі є Данія, після неї йдуть Швеція, Швейцарія, США, Сінгапур, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Корея та Норвегія. Україна за минулий рік піднялася на 5 позицій, випередивши Росію, яка опустилася з 70 на 72 місце та Казахстан, який піднявся із 73 на 71 місце.

Україна також увійшла до 15 країн, які в минулому році мали найвищі темпи приросту ПМГ.

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) вважає, що Глобальний звіт з інформаційних технологій сьогодні містить найбільш всеохоплюючу і авторитетну міжнародну оцінку рівня проникнення і використання ІКТ та їх впливу на процес розвитку і конкурентоздатність країн.

АПІТУ вважає, що подібні незалежні міжнародні рейтинги мають стати одним із основних чинників для оцінки ефективності діяльності органів державної влади в Україні. АПІТУ сподівається, що недавнє рішення уряду про утворення Державного комітету інформатизації України, як центрального органа виконавчої влади сприятиме подальшому росту місця України у рейтингу електронної готовності, мережної готовності та інших глобальних рейтингах.

Див. також: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm, http://www.weforum.org/gitr

Цю інформацію з посиланням на АПІТУ опублікували: