Про створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення обміну інформацією між центральними органами …

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2013 р. № 718 
Київ

Про створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади

На виконання підпункту 48.2 пункту 48 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 р. № 128, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України, Державною службою зайнятості, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державною службою з питань інвалідів та ветеранів, Фондом соціального захисту інвалідів:

організувати у 2013-2014 роках проведення у Київській та Вінницькій областях експерименту із створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та впровадження національної картки як єдиного ідентифікатора громадянина України у галузі соціального забезпечення населення, що використовується для отримання пенсій та інших соціальних виплат (далі - національна картка), на базі технології Національного банку з використанням потужностей державних та капіталізованих державою банків (далі - експеримент);

забезпечити за результатами експерименту створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери, його подальше впровадження і підтримання в актуальному стані з можливістю використання системи інформаційного обміну Національного банку.

2. Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України, Державною службою зайнятості, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державною службою з питань інвалідів та ветеранів, Фондом соціального захисту інвалідів та Міністерству фінансів забезпечити за результатами експерименту впровадження і використання національної картки.

3. Рекомендувати Національному банку:

забезпечити фінансування створення та впровадження, а також подальше ведення в актуальному стані єдиного інформаційного середовища соціальної сфери з використанням технологій Національного банку та впровадження і використання національної картки;

організувати через власну облікову систему інформаційний обмін між банками та державними органами, які залучені до надання соціальної допомоги всіх видів, здійснюють пенсійне забезпечення тощо;

разом з Міністерством соціальної політики розробити та затвердити до 1 листопада 2013 р. положення про національну картку та єдине інформаційне середовище соціальної сфери з урахуванням проведення експерименту.

4. Міністерству освіти і науки забезпечити організацію виготовлення електронних студентських квитків на базі Національної системи масових електронних платежів Національного банку з 1 січня 2015 р. поступово на всій території України.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час виконання плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 517, врахувати в роботі вимоги цієї постанови.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 вересня 2013 р. № 718

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 947 “Про запровадження електронної соціальної картки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 79, ст. 2802).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1018 “Питання проведення у Київській області експерименту із створення інформаційно-аналітичної системи регіонального управління та запровадження електронної соціальної картки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3019).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1113 “Питання проведення в Автономній Республіці Крим експерименту із створення інформаційно-аналітичної системи регіонального управління та запровадження електронної соціальної картки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3343).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 666 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 947” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 47, ст. 1909).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1250 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 947” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 95, ст. 3460).

Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/718-2013-п