АПІТУ приймає пропозиції з удосконалення державного нагляду і контролю

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер державного нагляду (контролю)».

Важливими аспектами законопроекту є встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення порядку здійснення заходів державного нагляду.

Окрім того, необхідно, щоб контролюючі органи розміщували на своїх веб-сайтах нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення перевірок. Тобто, передбачається заборонитиперевіряти дотримання тих вимог законодавства, до яких громадянам не забезпечено вільний та безоплатний доступ.

Досить часто юридичними та фізичними особами здійснюється тиск на бізнес шляхом підставних звернень про порушення законодавства підприємцями. Такими схемами користуються, щоб усунути конкурентів.

Зазначеним законопроектом передбачається виключити з підстав для проведення позапланових перевірок звернення юридичних осіб. Проводити перевірки за зверненнями фізичних осіб можна буде, якщо у зверненні доведено, що внаслідок порушення законодавства автору звернення було завдано матеріальної шкоди або ж порушено право на належні, безпечні і здорові умови праці тощо. 

Також Держпідприємництво намагається оптимізувати систему державного нагляду (контролю) шляхом усунення дублювання повноважень контролюючих органів, так і прихованих контрольних повноважень (наприклад, моніторинг, погодження).

З метою врахування думки громадськості та вироблення спільної позиції, пропонуємо бізнесу також долучитися до обговорення законопроекту. Особливо корисною буде думка підприємців, які мали неприємний досвід спілкування з контролюючими органами та які мають напрацювання щодо законодавчого удосконалення.

Законопроект розміщено на сайті Держпідприємництва за посиланнями: http://www.dkrp.gov.ua/info/3519.htm, http://www.dkrp.gov.ua/list/98. Пропозиції прохання надсилати в АПІТУ для узагальнення і подання від імені асоціації.