Лист АПІТУ міністру освіти і науки України

АПІТУ направила лист міністру освіти і науки України Лілії Гриневич щодо типового переліку засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів у школах. В ньому йдеться.

Шановна Ліліє Михайлівно,

Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України» (АПІТУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з таким.

АПІТУ є неприбутковою організацією – об’єднанням підприємств, що розвивають ринок інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні, в тому числі виробники та постачальники комп’ютерів, цифрового та мультимедійного обладнання. В ході реалізації власних статутних цілей, нами було детально вивчено запропонований на відкрите громадське обговорення Типовий перелік засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів у школах (далі Типовий перелік).

Враховуючи багаторічний досвід членів асоціації щодо розробки, виробництва та постачання комп’ютерів, цифрового та мультимедійного обладнання та всебічної співпраці із освітньою галуззю у всьому світі, вважаємо за доцільне повідомити про наступне:

1.    АПІТУ вважає необхідним та вкрай важливим затвердження Типового переліку в найкоротший термін, враховуючи таке:

1)    постійний інноваційний розвиток засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів вимагає забезпечити відповідність матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів сучасному розвитку ІКТ;

2)    критерії, закладені у типовий перелік, надають гарантію працездатності обладнання, його сумісності, відповідності сучасному розвитку ІКТ та відомих світових практик, з урахуванням специфіки вимог щодо використання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів у школах

2.    АПІТУ визначає такі Принципи на яких має будуватися Типовий перелік:

–      функціональність засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів має відповідати цілям, задачам та умовам організації навчально-виховного процесу з природничо-математичних предметів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

–      технічні характеристики засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів мають відповідати функціональному навантаженню засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів у цілому, та не встановлювати переважні умови для конкретних виробників/ постачальників;

–      усі засоби навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів мають відповідати вимогам законодавства України щодо сертифікації, маркування, безпеки тощо;

–      до типових переліків для засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів мають бути включені вимоги щодо ресурсу витратних матеріалів

–      типові переліки мають переглядатися не рідше, ніж один раз на два роки для запобігання використання морально застарілих засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів та/ або таких, що не відповідають цілям, задачам та умовам організації навчально-виховного процесу з природничо-математичних предметів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

3.    АПІТУ наголошує на доцільності створення експертної ради із залученням фахівців із профільних громадських організацій і галузевих асоціацій та висловлює готовність ініціювати та впроваджувати створення такої ради для своєчасної та якісної підготовки типових переліків

4.    АПІТУ рекомендує звернути додаткову увагу на розробку кваліфікаційних умов щодо постачальників засобів навчання та обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів з метою запобігання постачанню неякісних та/ або таких, що не відповідають чинному законодавству України у частині сертифікації, маркування, безпеки, або товарів, що містять ознаки контрафактних чи ввезені із застосуванням схем тіньового імпорту.

Відповідно до результатів відкритого громадського обговорення проекту наказу МОН «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» (далі – Типовий перелік), що відбулося 5 квітня 2016 року,  АПІТУ надавала до МОН України відповідні пропозиції і рекомендації листом від 15 квітня 2016 № 043.

На сьогодні нами не отримано оцінки наших пропозицій та інформації щодо їх прийняття чи обґрунтованого неприйняття. Також відсутня інформація про зауваження від інших зацікавлених сторін, отримані МОН України. На нашу думку з такими зауваженнями мають бути ознайомлені всі зацікавлені сторони для публічного обговорення шляхом розсилки або публікації на сайті МОН.

Непрозора процедура затвердження Типового переліку може вплинути на якість документа, що є шляхом до отримання школами товарів низької якості та невідомого походження.

Просимо провести з усіма зацікавленими сторонами консультації у формі робочої зустрічі, за підсумком якої якнайшвидше затвердити наказом МОН України даний Типовий перелік.

З повагою,

Генеральний директор                                            Юрій Пероганич

Прикріплений файлРозмір
064_Letter.pdf155.75 КБ