Статути

Статут Асоціації підприємств інформаційних технологій України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
Протокол № 1 від 25 січня 2007 року

Зі змінами, внесеними Загальними зборами АПІТУ:
Протокол №3 від 26 лютого 2009 року
Протокол №5 від 19 травня 2011 року

 


СТАТУТАсоціації „Підприємств інформаційних технологій України”

 

 


м. Київ – 2007 р.

 

1. Загальні положення

1.1. Асоціація „Підприємств інформаційних технологій України” (далі за текстом – Асоціація) є господарською асоціацією.

1.2. Асоціація утворюється як договірне об’єднання юридичних осіб, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.3. Асоціація створена без мети отримання прибутку. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

Статут Асоціації ІТ-дистриб’юторів

19.07.2007 всі компанії, що були представлені в ГО "Асоціація ІТ-дистриб'юторів", вступили до Асоціації підприємств інформаційних технологій України. Дана подія завершила реформування ГО "Асоціація ІТ-дистриб'юторів" в Асоціацію підприємств інформаційних технологій України, як об'єднання юридичних осіб.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Асоціація ІТ-дистриб’юторів" (далі по тексту – "Організація") є місцевою громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом.

1.2. Повне офіційне найменування громадської організації:

Українською мовою: "Асоціація ІТ-дистриб’юторів";

Російською мовою: "Ассоциация ИТ-дистрибьюторов";

Англійською мовою:"Association of IT-distributors".

1.3. Скорочене найменування громадської організації:

Українською мовою: "Асоціація ІТ-дистриб’юторів";

Російською мовою: "Ассоциация ИТ-дистрибьюторов";

Англійською мовою: "Association of IT-distributors".

RSS-матеріал