Протоколи Правління АПІТУ

Протокол 6-го засідання Правління

Протокол
6-го засідання Правління АПІТУ

09 жовтня 2008, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Анатолій Балюк, Юрій Бойко, Юрій Зонюк, Володимир Колодюк, Юрій Пероганич, Олександр Радченко, Володимир Цой, Володимир Шаров.

Відсутні члени Правління : Андрій Дегода, Володимир Ковальский, Віктор Побережник.Андрій Дегода, Володимир Ковальский, Віктор Побережник.

Порядок денний:
1. Про створення при АПІТУ третейського суду.
2. Про прийняття нових членів АПІТУ.
3. Про проект нової редакції кодексу етики АПІТУ.
4. Про проведення чергової неформальної зустрічі Членів АПІТУ.
5. Про діяльність комітетів АПІТУ.
6. Різне.

Питання Рішення
1. Про створення при АПІТУ третейського суду. Враховуючи те, що на даний момент немає нагальної необхідності у створенні третейського суду при АПІТУ, відкласти вирішення цього питання.
2. Про прийняття нових членів АПІТУ. Прийняти інформацію до відома. Виконавчій адміністрації продовжити практику винесення питань, що потребують оперативного реагування, на електронне голосування.
3. Про проект нової редакції кодексу етики АПІТУ.

Протокол 5-го заседания Правления

Протокол
5-го заседания Правления АПИТУ

18 июня 2008, офис MTI, 5-й этаж, ул. Шолуденко, 3

Присутствуют члены Правления: Анатолий Балюк, Юрий Бойко, Андрей Дегода, Юрий Зонюк, Владимир Ковальский, Юрий Пероганич, Виктор Побережник, Александр Радченко, Владимир Цой.
Отсутствуют члены Правления: Владимир Колодюк, Владимир Шаров.

Повестка дня:
1. Об итогах и перспективах деятельности АПИТУ по исследованию объемов рынка.
2. Об инициировании работ по внесению изменений в закон об НДС - об отмене нормы о включении в базу налогообложения НДС платы за использование объектов интеллектуальной собственности (при импорте программного обеспечения) – предложение Виктора Побережника.
3. Об инициировании в АПИТУ работ по недопущению включения в тендерную документацию статей, лоббирующих иностранных производителей через прописывание А-брендов в тендерных документациях (предложение компании "Рома").
4. О социальном проекте – помощи членов АПИТУ Украинскому физико-математическому лицею Киевского национального университета имени Т.Шевченко.

Вопрос Решение
1. Об итогах и перспективах деятельности АПИТУ по исследованию объемов рынка. Принять информацию к сведению

Протокол 4-го засідання Правління

Протокол
4-го засідання Правління АПІТУ

14 лютого 2008 р., м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Ю. Бойко, А. Дегода, Ю. Зонюк, В. Колодюк, Ю. Пероганич, В. Побережник, А. Радченко, В. Цой.
Запрошені: Ю.Чубатюк
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: П.Вайда

Порядок денний:
1. Про виконання бюджету за 2007 і проекту бюджету на 2008
2. Про затвердження протоколу засідання Правління від 06.12.2007
3. Про прийняття в АПІТУ компанії Дата Лінк
4. Про співпрацю АПІТУ з академічними установами
5. Про графік засідань Правління і зборів АПІТУ на 2008
6. Про обмін даними серед дистриб’юторів
7. Різне.

Питання Рішення
1. Про виконання бюджету за 2007 і проекту бюджету на 2008 1.1. Прийняти інформацію до відома.
1.2. Ю.Пероганичу доопрацювати проект бюджету на 2008 рік з урахуванням висловлених зауважень та подати на затвердження Загальним зборам відповідно до Статуту АПІТУ.
2. Про затвердження протоколу засідання Правління від 06.12.2007 2. 1. Прийняти інформацію до відома.
2. 2. Ю. Пероганичу забезпечити оновлення дизайну сайту АПІТУ.
3. Про прийняття в АПІТУ компанії Дата Лінк

Протокол 2-го засідання Правління

Протокол
2-го засідання Правління АПІТУ

12 вересня 2007 р., м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: А.Балюк, А.Дегода, Ю.Зонюк, А.Колесник (представник В.Ковальського), В.Колодюк, Ю.Пероганич, В.Побережник, А.Радченко, В.Цой.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: К.Бован.

Порядок денний:
1. Про прийняття нових Членів асоціації
1.1. Заява від ЗАТ „В.М. ”
1.2. Заява від ТОВ „Юг-Контракт”
2. Про поточні питання в галузі покращення нормативних державних актів, якими займається АПІТУ
3. Про керівників робочих органів АПІТУ
4. Про логотип АПІТУ
5. Про участь АПІТУ в майбутніх галузевих виставках
6. Про фінансовий стан АПІТУ та штатний розклад Виконавчої адміністрації АПІТУ
7. Про членство в АПІТУ іноземних компаній
8. Про пропозицію Hay Group провести дослідження заробітних плат та нагород на ринку ІТ
9. Про технічні засоби для забезпечення роботи Виконавчої адміністрації АПІТУ
10. Різне

Питання Рішення
1. Про прийняття нових Членів асоціації Відповідно до рішення Загальних зборів АПІТУ, Протокол №1 від 19.07.2007, п. 11 про делегування права прийому в дійсні члени АПІТУ Правлінню асоціації, прийняти до дійсних членів Асоціації „Підприємств інформаційних технологій України”:

Протокол 3-го засідання Правління Асоціації ІТ-дистриб'юторів

Протокол 3-го засідання Правління Асоціації ІТ-дистриб'юторів

08 листопада 2006 р., м. Київ Присутні: В. Цой, М.Бараш, Ю. Бойко, А. Дегода, Д. Малиновський, В. Побережник, В. Поздняков, А. Рубежова, Ю. Чубатюк. Запрошений: Ю. Пероганич Присутні: В. Цой, М.Бараш, Ю. Бойко, А. Дегода, Д. Малиновський, В. Побережник, В. Поздняков, А. Рубежова, Ю. Чубатюк. Запрошені: Юрій Пероганич. Порядок денний: 1. Про директора Асоціації. 2. Про проект Статуту нової Асоціації. 3. Про дату проведення наступного засідання Правління.

RSS-матеріал