Протоколи Правління АПІТУ

Протокол 22-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 22-го засідання Правління АПІТУ

02 червня 2011 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління:Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Віктор Побережник, Олександр Радченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.

Питання порядку денного і прийняті рішення

Питання Рішення
1. Про проведення конкурсу IT Channel Award 1.1. Конкурс IT Channel Award проводити без залучення організацій, які проводять конкурси на комерційній основі;
1.2. Назву премії залишити незмінною „Ukrainian IT-Channel Award”;
1.3. Розширити коло експертів (державні чиновники, преса і т.п.);
1.4. Відповідальною за проект визначити Елліну Шнурко-Табакову.
2. Про організацію діяльності Правління АПІТУ. 2. 1. Членам Правління провести попередні переговори з представниками найвпливовіших ІТ-компаній, щодо залучення їх до вступу в члени АПІТУ з наданням їм статусу постійних членів Правління;
2.2. Виконавчій адміністрації, після отримання згоди кандидатів, організувати он-голосування з дійсними членами АПІТУ щодо розширення числа членів Правління та визначення постійних членів Правління;
2.3. На наступному засіданні Правління повернутися до питання про вибори голови Правління.
3. Про Кодекс ділової етики.
3.1. Членам Правління внести пропозиції щодо доопрацювання Кодексу ділової етики АПІТУ з урахуванням положень Хартії ділової етики АП КІТ
3.2. Виконавчій адміністрації узагальнити надані пропозиції.
4. Про проведення неформальних зустрічей.
4.1. Провести неформальну зустріч представників компаній-членів АПІТУ 8 або 15 вересня 2011;
4.2. Для організації залучити професійну компанію з проведення зустрічей без залучення коштів бюджету АПІТУ;
4.3. Відповідальним за організацію заходу визначити Володимира Цоя.
5. Різне 5.1. Спільно з ІнАУ провести роботу для зменшення негативного впливу на бізнес законопроекту 6523 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав»;
5.2. Виконавчій адміністрації підготувати проект плану роботи АПІТУ на 2011 для реалізації всіх напрямків діяльності АПІТУ, включаючи організацію комітетів, які будуть відповідати за ці напрямки. Розглянути на наступному засіданні Правління;
5.3. Затвердити Кошторис доходів та видатків АПІТУ на 2011 рік. Визначити, що премії працівникам Виконавчої адміністрації виплачуються за підсумками року.
5.4. Наступне засідання Правління провести 16 червня 2011 року.

Протокол 21-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 21-го засідання Правління АПІТУ

12 травня 2011 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Анатолій Балюк, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Микола Фабро, Володимир Цой.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Черкач, Тетяна Руденко.
Запрошені: Елліна Шнурко-Табакова, Софтпрес

Питання порядку денного і прийняті рішення

Питання Рішення
1. Про продовження на рік асоційованого членства компанії Сінтегро (заява Михайла Бітмана) 1.1. Запропонувати компанії „Сінтегро” вступити у дійсні члени АПІТУ з можливістю відстрочки на 6 місяців або поетапної сплати членського внеску.
1.2. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ розробити пропозиції щодо безтермінового асоційованого членства у асоціації, з переліком переваг для дійсних членів, у порівнянні з асоційованими та подати їх для обговорення на Загальних Зборах членів АПІТУ.
2. Про підготовку до проведення "IT Channel Award 2011" 2. Провести у 2011 році рейтинг кращих компаній ІТ-галузі. З цією метою здійснити наступні заходи:
а) залучити експертів різних ІТ-видань для визначення компаній-переможців;
б) розгляд питання щодо детальної процедури проведення рейтингу відкласти до засідання новообраного Правління АПІТУ.
3. Про стан підготовки до Загальних зборів АПІТУ
3.1. Проект порядку денного зборів
3.2. Проект рішення про основні напрямки роботи АПІТУ на 2011-2012 роки
3.3 Проект рішення про виключення з дійсних членів АПІТУ
3.4. Проект бюджету на 2011 рік
3.1. Схвалити запропонований Виконавчою адміністрацією АПІТУ проект порядку денного Загальних Зборів з наступними змінами:
а) Доручити Ю. Пероганичу виступити на Загальних Зборах зі звітом про роботу АПІТУ за звітний період.
б) Включити до проекту порядку денного питання про безтермінове асоційоване членство в Асоціації та переваги дійсного членства, після обговорення якого розглянути питання про виключення з дійсних членів.
3.2. Схвалити запропонований Виконавчою адміністрацією АПІТУ проект рішення про основні напрямки роботи АПІТУ на 2011-2012 роки
3.3. Просити Ревізійну комісії АПІТУ розглянути проект бюджету АПІТУ на 2011 рік та прийняти рішення щодо рекомендування Загальним зборам його затвердження.
3.4. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати проведення конференції в рамках Загальних Зборів. На конференцію запросити виступити у якості доповідачів експертів у наступних сферах:
- Статистика та загальний аналізу ІТ-ринку (рекомендовано доповідачем запросити представників компанії GFK);
- Економіка (рекомендовано запросити доповідачем Олександра Пасхавера)
- Оподаткування і ІТ сфері (рекомендовано запросити доповідачем Тетяну Зацерковну, голову Київського регіонального відділення «Союзу аудиторів України» або Deloitte & Touche)
3.5. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати проект рішення Загальних Зборів про внесення змін до Статуту щодо збільшення терміну повноважень Правління та голови Правління АПІТУ до двох років.
4. Про подання законопроекту Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ПДВ на операції з постачання ПЗ.
4. Подати до державних органів підготовлений Виконавчою адміністрацією АПІТУ та комітетом АПІТУ з програмного забезпечення законопроект щодо оподаткування ПДВ на операції з постачання ПЗ.
5. Різне 5.1. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ провести неформальну зустріч членів АПІТУ у червні 2011 року.
2. Доручити М.Фабро звернутися до членів Асоціації учасників ринку мобільних телефонів, що не входять в АПІТУ з пропозицією вступу в дійсні члени АПІТУ та створення спеціалізованого комітету в рамках АПІТУ.

Протокол 20-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 20-го засідання Правління АПІТУ

03 лютого 2011 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Анатолій Балюк, Анжеліка Рубежова, Юрій Чубатюк, Володимир Цой.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Черкач.

Питання порядку денного і прийняті рішення

Питання Рішення
1. Про заснування АПІТУ спільно з ГО "Асоціація ІТ-Україна" і системними інтеграторами, що не увійшли в ці асоціації, об'єднання "Цифрова України". 1. Взяти до відома можливість заснування спільного об’єднання із ГО "Асоціація ІТ-Україна" і системними інтеграторами.
2. Делегувати Юрія Чубатюка та Юрія Пероганича на зустріч щодо обговорення законодавчих ініціатив у ІТ сфері та можливості об’єднання зусиль представників трьох груп: ІТ-дистрибуції, системної інтеграції та програмування.
2. Про делегування представників АПІТУ в якості кандидатів у громадські ради при центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ). 1. До громадських рад (ГР) при ЦОВВ від АПІТУ делегувати:
1.1. До ГР при Міністерстві освіти та науки України – А. Балюка;
1.2. До ГР при Міністерстві економіки України – В. Базиленка;
1.3. До ГР при Державній митній службі України– Ю. Пероганича;
1.4. До ГР при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України – А. Рубежову.
2. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ вивчити можливість включення представників від АПІТУ до ГР при Міністерстві внутрішніх справ України та Державній податковій службі України.
3. Про підготовку відповіді на вимогу Антимонопольного комітету. 1. Провести чергові Загальні збори Членів АПІТУ в другій половині квітня 2011 року. Конкретну дату та місце проведення призначити на наступному засіданні Правління.
4. Про проведення конкурсу комп’ютерної графіки та літературних творів
"ІТ-погляд.UA"
1. Проведення конкурсу "ІТ-погляд.UA" на даний момент є не доцільним.
5. Різне 1. А.Рубежова виступила із пропозицією взяти АПІТУ „опікунство” над фізико-математичним ліцеєм КНУ ім. Шевченка.
Рішення: Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ поширити інформацію про те, що фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка потребує спонсорської допомоги серед членів АПІТУ. Пропозицію щодо „опікунства” АПІТУ над ліцеєм не підтримано.

Протокол 19-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 19-го засідання Правління АПІТУ

12 листопада 2010 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Анатолій Балюк, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Микола Фабро, Юрій Чубатюк, Володимир Цой.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.
Запрошені: Елліна Шнурко-Табакова, Софтпрес (на розгляд питання 1).

Питання порядку денного і прийняті рішення

Питання Рішення
1. Хід підготовки „Ukrainian IT-Channel Award – 2010” 1. До 16.11.2010 доповнити списки потенційних номінантів на звання „Компанія року” у номінаціях:
1. Вендор апаратного забезпечення;
2. Вендор програмного забезпечення;
3. Дистриб’ютор апаратного забезпечення;
4. Дистриб’ютор програмного забезпечення;
5. Роздрібна компанія (мережа);
6. Роздрібна компанія (онлайн);
7. Системний інтегратор;
8. Сервісний центр.
2. Переможці визначаються за процедурою:
- Списки номінантів розсилаються для оцінки якнайширшому числу учасників ринку.
- Визначення переможців проведе Експертна рада, визначена на попередньому правлінні.
2. Про підготовку проведення новорічної зустрічі. Варіанти: LeoClub, ресторан арт-отелю „Баккара”. Місце визначити протягом тижня.
Представництво: дві особи - від дійсних членів, одна – від асоційованих.
3. Про підготовку відповіді на вимогу Антимонопольного комітету. Проект відповіді АПІТУ в АМК схвалити.
4. Різне 4.1. Делегувати Пероганича Юрія в якості кандидата до Громадських рад при державних органах.
4.2. Делегувати Бойко Юлію, експерта „Панасонік(ЦИС)Ой” в якості кандидата до Громадської ради при Національній комісії з питань регулювання зв’язку.
4.3. Прийняти до відома інформацію про відміну НКРЗ наказів, що вводили обов’язкове маркування всіх пристроїв, що містять радіовипромінювальний блок.
4.4. Схвалити діяльність Комітету з дистрибуції по включенню моніторів до номенклатури щоквартального обстеження ринку.
4.5. Комітету з дистрибуції визначити доцільність укладення угоди АПІТУ з ДМСУ про обмін інформацію щодо довідкових цін на імпортовану продукцію.
4.6. Схвалити участь генерального директора АПІТУ Ю. Пероганича в річних загальних зборах АП КІТ (Москва).

Протокол 18-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 18-го засідання Правління АПІТУ

07 жовтня 2010 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Анатолій Балюк, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Володимир Цой, Дмитро Шимків.
Присутні: Юлія Задеряка (за дорученням члена Правління Миколи Фабро).
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.
Запрошені: Елліна Шнурко-Табакова, Софтпрес (на розгляд питання 1).

Питання порядку денного і прийняті рішення

Питання Рішення
1. Про проведення конкурсу учасників ринку за підсумками 2010 року 1. Сформувати Експертну раду, яка визначатиме номінантів і переможців. До Експертної ради включити представників від Channel Partner: видавник, головний редактор, головний редактор групи видань hi-Tech, керівник тестової лабораторії; від АПІТУ: члени Правління та генеральний директор, також запросити представників аналітичних компаній в сфері ІТ (GFK, IDC). Проект назви конкурсу: "ІТ-Компанія року (по версії АПІТУ і Channel Partner)"
2. Визначити наступні номінації:
1. Вендор апаратного забезпечення року;
2. Вендор програмного забезпечення року;
3. Дистриб’ютор апаратного забезпечення року;
4. Дистриб’ютор програмного забезпечення року;
5. Роздрібна компанія року (мережа);
6. Роздрібна компанія року (онлайн);
7. Системний інтегратор року;
8. Сервісний центр року;
9. Відкриття року.
3. Підготовчий етап провести в он-лайн режимі до кінця жовтня;
4. Channel Partner розробити анкету для експертів з метою допомоги в системності виставлення оцінок. Результати нагородження в освітити в медіа ресурсах SoftPress (грудень).
5. В листопаді провести Експертну раду, визначити номінантів і до 1 грудня – визначити переможців у номінаціях.
6. Церемонію нагородження провести на новорічній зустрічі АПІТУ (попередньо - 14 – 15 грудня).
2. Про організацію конкурсу комп’ютерного живопису серед школярів і молоді Конкурс комп’ютерного живопису не проводити. Виконавчій адміністрації підготувати для Правління пропозиції щодо можливих напрямків соціальної діяльності АПІТУ.
3. Про підготовку до зустрічі з головою Держінформнауки В. Семиноженком Делегувати на зустріч П. Ждановича, Ю. Пероганича, Д. Шимківа.
4. Різне 1. Прийняти в асоційовані члени ТОВ „Софт Експаншн Україна”.
2. Надати підтримку від АПІТУ ІТ-форуму з нагоди 15-річчя СофтПрес.
3. Наступне засідання Правління провести 11.11.2010

Протокол 17-го засідання Правління АПІТУ

Протокол 17-го засідання Правління АПІТУ

21 травня 2010 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Анатолій Балюк, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Микола Фабро, Юрій Чубатюк, Володимир Цой.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко.

Питання порядку денного і прийняті рішення

Питання Рішення
1. Прийняття в асоційовані члени компаній „Видавничий дім „СофтПрес” та „ІТ-рішення” 1. Прийняти в асоційовані члени АПІТУ компанії „Видавничий дім „СофтПрес” та „ІТ-рішення”
2. Про введення в Україні почесного звання „Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України” 2. Доручити Виконавчій адміністрації розробити проекти необхідних документів для введення в Україні почесного звання „Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України”
3. Про розподіл обов’язків між членами Правління 3.1. Обрати голову та заступника голови Правління АПІТУ:
Цой Володимир – голова Правління
Чубатюк Юрій – заступник голови Правління
3.2. Створити Комітети в рамках АПІТУ за наступними напрямкам та визначити відповідальних за дані напрямки з членів Правління:
а) ІТ - роздріб – Анатолій Балюк.
б) ІТ-дистрибуція – Микола Фабро.
в) Програмне забезпечення – Павло Жданович.
Керівникам Комітетів до 1 червня надати пропозиції щодо їх складу та планів роботи на рік.
3.3. Визначити відповідальними
- за питання розвитку Асоціації – Юрій Чубатюк
- за питання організації загальних неформальних зустрічей керівників компаній – членів АПІТУ – Анжеліка Рубєжова.
4. Різне 4.1. Виконавчій адміністрації підготувати пропозиції щодо випусків регулярних дайджестів новин з юридичних питань
4.2. Виконавчій адміністрації вивчити питання створення онлайн-площадки для обговорення актуальних проблем комітетів.
4.3. Наступне засідання Правління провести 17 червня 2010.

Протокол 16-го засідання Правління АПІТУ

Протокол
16-го засідання Правління АПІТУ

13 квітня 2010 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Володимир Цой (MTI), Юрій Чубатюк (Еверест), Валерій Базиленко (ASUS), Павло Жданович (Софтпром), Олександр Радченко (Навігатор).
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.

Порядок денний:
1. Про підготовку до Загальних зборів АПІТУ
2. Різне

Питання Рішення
1. Залучення нових членів 1.1. Виконавчій адміністрації звернутися до членів АПІТУ з проханням надіслати дані про своїх партнерів – потенційних членів АПІТУ за формою:
- Назва компанії
- Прізвище, ім’я, по батькові керівника
- e-mail керівника
- Телефон (для некиївських компаній – з кодом міста)
1.2. Виконавчій адміністрації об’єднати список та направити потенційним членам адресні запрошення на Загальні збори АПІТУ (1 особа від компанії) та пропозицію про вступ до асоціації;
1.3. Виконавчій адміністрації скласти перелік успішних проектів АПІТУ для стимулювання та надання інформації про діяльність АПІТУ для потенційних членів, додати його до листів-запрошень.
1.4. Виконавчій адміністрації створити на сайті АПІТУ форму для реєстрації учасників зборів;

Протокол 15-го засідання Правління

Протокол
15-го засідання Правління АПІТУ

18 лютого 2010 р., м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Володимир Цой, Валерій Базиленко, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Дмитро Шимків
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.

Порядок денний:
1. Про розширення АПІТУ.
2. Про дату наступних Загальних зборів АПІТУ.
3. Про заяву ТОВ „САП Україна” про вихід з АПІТУ.
4. Різне
4.1.Про співпрацю з Мінпромполітики
4.2.Про співпрацю з "Deloitte & Touche USC"
4.3. Про виставку малюнків „Інформаційні технології очима дітей”
4.4. Про XI З’їзд Інтернет Асоціації України
4.5. Про партнерство з Українським бізнес каналом
4.6. Про стан сплати членських внесків у 2010 році
4.7. Про проект бюджету на 2010 рік
4.8. Про деякі питання, які є на контролі Правління

Питання Рішення
1. Про розширення АПІТУ 1.1. Приймати компанії на основі однієї рекомендації від дійсних членів. Всі рішення про профільність чи непрофільність компанії, яка виявила бажання вступити в статусі асоційованого члена приймати на засіданнях Правління.
1.2. Брати оплату за асоційоване членство в АПІТУ в розмірі 1500 грн.

Протокол 14-го засідання Правління

Протокол
14-го засідання Правління АПІТУ

10 грудня 2009 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Володимир Цой (MTI), Валерій Базиленко (ASUS), Павло Жданович (Софтпром).
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.
Запрошені: Дмитро Шимків, Олег Мироненко.

Порядок денний:
1. Про зміни у складі Правління.
2. Про прийняття до членів АПІТУ компанії «Сітронікс інформаційні технології».
3. Про підготовку Форуму „Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні”.
4. Про заяву компанії АМД щодо вступу в АПІТУ.
5. Про хід проведення конкурсу дитячих малюнків з ІТ-тематики.
6. Про хід підготовки до новорічної неформальної зустрічі.
7. Різне

Питання Рішення
1. Про зміни у складі Правління. Кооптувати до складу Правління Дмитра Шимківа – Генерального директора Microsoft Україна.
2. Про прийняття до членів АПІТУ компанії «Сітронікс інформаційні технології». Прийняти в дійсні члени АПІТУ компанію «Сітронікс інформаційні технології». .
3. Про заяву компанії АМД щодо вступу в АПІТУ.

Протокол 13-го засідання Правління

Протокол
13-го засідання Правління АПІТУ

14 жовтня 2009 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Володимир Цой, Юрій Чубатюк, Валерій Базиленко, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Володимир Чайковський.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.

Порядок денний:
1. Про диференціацію системи внесків в АПІТУ і розширення асоціації
2. Про проведення ІТ – форуму
3. Про зміну формату неформальних зустрічей членів АПІТУ
4. Про приєднання АПІТУ до Глобального договору ООН
5. Про організацію конкурсу малюнків «Новітні технології в моєму житті»
6. Різне

Питання Рішення
1. Про диференціацію системи внесків в АПІТУ і розширення асоціації Залучати нових членів, починаючи з партнерів членів АПІТУ. Терміном асоційованого членства визначити 1 рік. Безоплатно приймати в члени АПІТУ в статусі асоційованого члена.
2. Про проведення ІТ – форуму Провести ІТ форум під егідою Асоціації. Першу зустріч оргкомітету провести 28 жовтня. .
3. Про зміну формату неформальних зустрічей членів АПІТУ

Протокол 11-го Засідання Правління

Протокол
11-го засідання Правління АПІТУ

02 березня 2009, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Павло Жданович, Анжеліка Рубежова, Володимир Цой, Юрій Чубатюк.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Шидлик.

Порядок денний:
1. Обрання заступника голови Правління
2. Визначення пріоритетних напрямів діяльності Правління та розподіл обов’язків між членами Правління

Питання Рішення
1. Обрання заступника голови Правління Обрати Ю. Чубатюка заступником голови Правління
2. Визначення пріоритетних напрямів діяльності Правління та розподіл обов’язків між членами Правління 2.1. Визначити В. Цоя – куратором питань взаємодії з державними органами, Ю. Чубатюка – куратором питань взаємодії компаній на ринку.
2.2. Протягом березня провести круглі столи вендорів, дистриб’юторів, роздрібних мереж, системних інтеграторів та компаній сфери програмного забезпечення.
Відповідальними за проведення круглих столів призначити:
серед вендорів – Ю. Чубатюка;
серед роздрібних мереж – В. Цоя;
серед системних інтеграторів – А. Рубежову;
серед компаній сфери програмного забезпечення – П. Ждановича

Протокол 10-го засідання Правління

Протокол
10-го засідання Правління АПІТУ

26 лютого 2009 р., м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління:Валерій Базиленко, Павло Жданович, Анжеліка Рубежова, Володимир Цой, Володимир Чайковський, Юрій Чубатюк.

Порядок денний:
1. Обрання голови Правління

Питання Рішення
1. 1. Обрання голови Правління Обрати В. Цоя головою Правління

Протокол 9-го засідання Правління

Протокол
9-го засідання Правління АПІТУ

12 лютого 2009, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Анатолій Балюк, Володимир Ковальский, Юрій Пероганич, Олександр Радченко, Володимир Цой, Володимир Шаров.
Міка Грендал – глава представництва компанії Canon
Відсутні члени Правління: Юрій Бойко, Андрій Дегода, Юрій Зонюк, Колодюк Володимир, Віктор Побережник.

Порядок денний:
1. Про порядок денний, дату проведення Загальних Зборів АПІТУ
2. Про напрямки діяльності АПІТУ в 2009 році, і закріплення відповідальних за напрямки діяльності членів Правління
- Пропозиція В.Шарова щодо інтеграції ІКТ в програми стимулювання економіки для виходу із кризи і впровадження інновацій
3. Про проект інформації Загальним Зборам про роботу в 2008 році
4. Про фінансовий стан та проект кошторису на 2009 рік
5. Затвердження положення про преміювання
6. Різне

Питання Рішення
1. Про порядок денний, дату проведення Загальних Зборів АПІТУ

Протокол 8-го засідання Правління

Протокол
8-го засідання Правління АПІТУ

11 грудня 2008, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Анатолій Балюк, Юрій Бойко, Юрій Зонюк, Володимир Ковальський, Володимир Колодюк, Юрій Пероганич, Віктор Побережник, Олександр Радченко, Володимир Цой.
Відсутні члени Правління: Андрій Дегода, Володимир Шаров.

Порядок денний:
1. Про відновлення 10% ставки ввізного мита для готових настільних персональних комп’ютерів і серверів.
2. Про вихід із складу АПІТУ компанії „В.М”.
3. Про оцінку змін на ринку споживчої електроніки та товарів ІТ у 3-4 кв. 2008 р.
4. Про розширення штату юристів Виконавчої адміністрації АПІТУ.
5. Різне.

Питання Рішення
1. Про відновлення 10% ставки ввізного мита для готових настільних персональних комп’ютерів і серверів Вважати неактуальним відновлення ввізного мита для готових настільних персональних комп’ютерів і серверів, зважаючи на незначну долю, яку займають такі ПК на українському ринку.
2. Про вихід із складу АПІТУ компанії „В.М” Прийняти інформацію до відома та винести на розгляд на чергові Загальні збори
3. Про оцінку змін на ринку споживчої електроніки та товарів ІТ у 3-4 кв. 2008 р.

Протокол 7-го розширеного засідання Правління

Протокол
7-го розширеного засідання Правління АПІТУ

24 жовтня 2008, 15:00-17:00, приміщення Федерації роботодавців України, вул. Михайла Коцюбинського, 1

Присутні члени Правління:Бойко Юрій, Зонюк Юрій, Ковальский Володимир, Колодюк Володимир, Пероганич Юрій, Побережник Віктор, Цой Володимир, Шаров Володимир.

Відсутні члени Правління: Анатолій Балюк, Андрій Дегода, Олександр Радченко.
Присутні представники компаній-членів Асоціації: Анісімов Олександр (Версія Системс), Базиленко Валерій (ASUS), Бараш Максим (DataLux), Бєлянський Борис (MTI), Векленко Сергій (В.М), Гуревич Станіслав (МУК), Дохленко Володимир (APC), Кадулін Сергій (Microsoft), Казбан Валерія (Dell), Лехан Наталія (IBM), Масло Владислав (АМІ), Молочник Ростислав (ТДБ), Пахомов Николай (Окі), Пільтяй Дмитро (Dell), Плаксін Андрій (Compass), Погребняк Юрій (Samsung), Поліщук Наталія (Lexmark), Рубежова Анжеліка (Elko), Седнев Дмитро (МУК), Усаткін Сергій (Lexmark), Чабановський Тарас (Окі).

Порядок денний:
1. Взаємовідносини дистриб’юторів та вендорів
1.1. Проблема несвоєчасної оплати вендорам
1.2. Корегування планів вендорів
1.3. Закриття кредитних ліній дистриб’юторам у зв’язку з несвоєчасною оплатою вендорам
2. Взаємовідносини дистриб’юторів та дилерів

RSS-матеріал