Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

Державна митна служба України
Наказ
від 7 вересня 2010 року N 1018
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1076/18371

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Державної митної служби України від 07.11.2007 N 933) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту митних режимів та організації митного оформлення (Муратов І. М.) та Управлінню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) до набрання чинності пунктом 1 наказу доопрацювати відповідне програмне забезпечення.

4. Начальникам митних органів забезпечити інформування суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через 7 днів з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А. Є.

Голова Державної
митної служби України І. Г. Калєтнік

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ф. О. Ярошенко

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва М. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
07.09.2010 N 1018
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1076/18371

Зміни до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

1. У пункті 4 розділу I:

абзац четвертий після слів "всієї упаковки" доповнити словами " (включаючи піддони)";

після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу".

У зв'язку з цим абзаци десятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим.

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2 глави 1:

абзаци другий, третій опису графи 35 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Якщо вага брутто товару більше одного кілограма і не виражена в цілих кілограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цілих кілограмах із застосуванням таких правил заокруглення:

дробова частина від 0,001 до 0,499 заокруглюється в бік зменшення до найближчого цілого кілограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

дробова частина від 0,500 до 0,999 заокруглюється в бік збільшення до найближчого цілого кілограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

Якщо вага брутто товару менше одного кілограма, значення наводиться у вигляді десяткового дробу з точністю до трьох знаків у дробовій частині (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг).".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

абзаци перший - п'ятий опису графи 38 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше).

Для товару, що переміщується в первинній тарі (упаковці), що невіддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхідними для здійснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведені в описі графи 35 ВМД.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2.2. У пункті 2 глави 2:

абзаци другий, третій опису графи 35 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Якщо вага брутто товару більше одного кілограма і не виражена в цілих кілограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цілих кілограмах із застосуванням таких правил заокруглення:

дробова частина від 0,001 до 0,499 заокруглюється в бік зменшення до найближчого цілого кілограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

дробова частина від 0,500 до 0,999 заокруглюється в бік збільшення до найближчого цілого кілограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

Якщо вага брутто товару менше одного кілограма, значення наводиться у вигляді десяткового дробу з точністю до трьох знаків у дробовій частині (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзаци перший - п'ятий опису графи 38 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше).

Для товару, що переміщується в первинній тарі (упаковці), що невіддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхідними для здійснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Якщо на товар установлено специфічну ставку ввізного мита в грошовому розмірі на одиницю ваги товару або комбіновану ставку зі специфічною складовою в грошовому розмірі на одиницю ваги товару та як розрахункова база використовується вага товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, то в графі незалежно від наявності відомостей про вагу товару без будь-якої упаковки у маркуванні товару чи документах, необхідних для здійснення його митного контролю та митного оформлення, зазначається вага товару, описаного в графі 31 ВМД, з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведені в описі графи 35 ВМД".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

2.3. У пункті 2 глави 3:

абзац другий опису графи 35 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Якщо вага брутто товару більше одного кілограма і не виражена в цілих кілограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цілих кілограмах із застосуванням таких правил заокруглення:

дробова частина від 0,001 до 0,499 заокруглюється в бік зменшення до найближчого цілого кілограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

дробова частина від 0,500 до 0,999 заокруглюється в бік збільшення до найближчого цілого кілограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

Якщо вага брутто товару менше одного кілограма, значення наводиться у вигляді десяткового дробу з точністю до трьох знаків у дробовій частині (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг)".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом шостим;

абзаци перший - п'ятий опису графи 38 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше).

У разі відсутності в товарно-транспортних (інших товаросупровідних) документах відомостей про вагу товару без будь-якої упаковки зазначається вага нетто товару, зазначена в цих товарно-транспортних (інших товаросупровідних) документах.

Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведені в описі графи 35 ВМД".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом четвертим.

Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І. М. Муратов