Погіршення споживчих настроїв б’є рекорди

Результати дослідження споживчих настроїв в Україні, спільного проекту компанії GfK Ukraine і Міжнародного центру перспективних досліджень

Україна починає відчувати на собі наслідки економічної кризи. Підтвердженням цього є динаміка споживчих настроїв громадян. Наприкінці 2008 року вони продовжили свої стрімке погіршення, на що вказує падіння індексу споживчих настроїв (ІСН) на 15,4 пункту до значення 53,9 – абсолютного мінімуму за всі вісім років спостережень. Це означає, що абсолютна більшість українців налаштовані вкрай песимістично.

У грудні 2008 року опитування зафіксувало суттєве погіршення всіх складників ІСН. Так, значення індексу поточного становища (ІПС) погіршилося на 16,7 пункту до 56,0. Погіршення оцінок поточного особистого матеріального становища українців випереджає зменшення їхньої схильності до споживання. На це вказують значення відповідних індексів х1 і х5, що на початку зими 2008 року становили 50,7 та 61,2. Така тенденція зберігається вже тривалий час і дає підстави стверджувати, що попри погіршення поточного матеріального становища більшості громадян України, суттєва їх частина ще спроможна робити великі купівлі.

Зважаючи на початок спаду в економіці України, цілком закономірною є ситуація, коли економічні очікування українців продовжують погіршуватися та є дуже песимістичними. Наприкінці 2008 року індекс економічних очікувань скоротився на 14,6 пункту до значення 52,6. Найпесимістичнішими є короткострокові очікування громадян України, адже в грудні 2008 року спостерігалося падіння індексу очікуваного розвитку економіки країни впродовж наступного року (х3) на 13,1 пункту до значення у 41,0. Очікування щодо змін особистого матеріального становища та середньострокових перспектив української економіки були кращими, проте також переважно песимістичними. Значення відповідних індексів х2 та х4 на початку зими 2008 року становили 52,4 та 64,3. Порівняно високе значення індексу очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років вказує на сподівання більшості населення, що економічна криза не буде надто тривалою.

Очікування щодо динаміки безробіття продовжують погіршуватися і ставити нові рекорди – в грудні 2008 року зростання відповідного індексу (ІОДБ) становило 21,8 пункту й сягнуло найвищого за весь час спостережень значення у 165,2. Проте, беручи до уваги скорочення обсягів виробництва, така ситуація є цілком закономірною.

Інфляційні очікування, навпаки, навіть трохи поліпшилися, хоча й залишаються на стабільно високому рівні. Значення індексу інфляційних очікувань (ІІО) наприкінці 2008 року впало на 2,8 пункту й становило 183,7. Така стабілізація очікувань населення щодо інфляції пов’язана передусім з тим, що вони і без того вже тривалий час мають значення, близькі до максимальних. Іншою причиною може бути сповільнення зростання цін на деякі категорії товарів у зв’язку зі зниженням попиту через стагнацію економіки. Скорочення обсягів виробництва, яке не супроводжуватиметься інфляцією, стане новим явищем для України та може сформувати нові моделі споживчої поведінки.

Індекс споживчих настроїв в Україні

Динаміка індексу споживчих настроїв в Україні

Місяць, рік
Індекс споживчих настроїв

(ІСН)
Індекс поточного становища 

(ІПС) 
Індекс економічних очікувань 

(ІЕО)
12’08
53,9 
56,0 
52,6
10’08
69,3
 72,6 
67,2
08’08
96,0
 98,5 
94,3
06’08
90,2
88,7
  91,3
04’08
88,0
91,8
  85,5
02’08
97,9
 101,2 
95,7
12’07
100,2
101,9
  99,0
10’07
95,0
96,6
  93,9
08’07
 102,7
 105,8 
 100,7
06’07
 96,9
  102,8  
 93,0
04’07
 92,3
  98,8  
 88,8
02’07
 92,2
  92,4  
 92,1
12’06
 90,6  
 95,9  
 87,1
10’06
 91,2  
 96,6  
 87,5
09’06
 87,5 
  93,9  
 83,3
06’06
 84,9  
 92,2  
 80,0
04’06
 97,1 
  98,4  
 96,2
02’06
 103,7 
 103,5 
103,8 
12’05
 103,1 
 105,8 
101,3 
09’05
  95,5
  95,5  
 95,5
06’05
 105,2
  100,5 
 108,4
03’05
 107,3
   92,9 
 117,0
12’04
 100,1 
  98,3 
 101,4
10’04
 100,3
  102,2  
 99,0
06’04
 102,0
   97,6 
 105,0

Джерела: GfK Ukraine, Міжнародний центр перспективних досліджень,
http://www.gfk.ua/etc/files/pdf/gfk_icps_rel_cci_december_200109_ukr