Комітет ВРУ з питань науки і освіти: проект Постанови ВРУ про затвердження Завдань НПІ на 2009-11 потребує доопрацювання

Комітет з питань науки і освіти на засіданні 22 січня 2009 року разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України розглянувши проект Постанови Верховної Ради України про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2009-2011 роки (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 3286 від 10.10.2008 р.), вважає його таким, що потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв’язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема з

  • Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»,
  • Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Мініст-рів України від 15.08.2007 р. № 653-р),
  • Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні»,
  • Указом Президента України від 23 квітня 2008 року № 377/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України» тощо.

Комітет також взяв до уваги:

  • а) неузгодженість проекту закону з Національним банком України, Національною академією наук України та галузевими академіями наук;
  • б) відсутність фінансово-економічного обгрунтування;
  • в) від-сутність завдань щодо реалізації регіональних програм та проектів інформатизації тощо,

Комітет рекомендує Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної Ради України про затвердження Завдань Національної програми ін-форматизації на 2009-2011 роки (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 3286 від 10.10.2008 р.), до порядку денного, розглянути і повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання визначено голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С.

Джерело: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=34378