Перелік органів державного нагляду (контролю)

Перелік органів державного нагляду (контролю) на які поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. №877-v

1. Державна інспекція з енергозбереження;

2. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії Міністерства палива та,енергетики;

3. Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж;

4. Національна комісія з регулювання електроенергетики України;

5. Державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою;

6. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

7. Державна інспекція захисту рослин;

8. Державна служба з охорони прав на сорти рослин;

9. Державна служба з карантину рослин України Міністерства аграрної політики України;

10. Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку Міністерства аграрної політики України;

11. Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція;

12. Українська державна насіннєва інспекція;

13. Українська державна лісонасіннєва інспекція;

14. Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція;

15. Іспекція державного портового нагляду;

16. Державна екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

17. Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель Державного комітету із земельних ресурсів;

18. Служби державної охорони природно-заповідного фонду України;

19. Державна лісова охорона;

20.Служба державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення (видобутку корисних копалин тощо) надр;

21. Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти України;

22. Інспекція державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України;

23. Державний департамент страхового фонду документації

24. Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації;

25. Державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування);

26. Книжкова палата України;

27. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;

28. Медико-соціальні експертні комісії;

29. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

30. Державний департамент пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

31. Державна інспекція по цінам Міністерства економіки України;

32. Митні органи (крім контролю, здійснюваного на кордоні);

З3 . Фонд державного майна України;

34. Державна служба експортного контролю України;

35. Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України;

36. Державний комітет ветеринарної медицини України;

37. Головна державна племінна інспекція;

38. Державна інспекція по контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України;

39. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України;

40. Комітет з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України;

41. Державна архітектурно-будівельна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;

42. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

4З. Кримінально-виконавча інспекція;

44. Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення;

45. Органи державної експертизи умов праці;

46. Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України;

47. 0ргани державного пробірного контролю;

48. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерства транспорта та зв'язку України;

49. Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України;

50. Національна комісія з питань регулювання зв'язку;

51. Державна інспекція зв'язку;

52. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Органи, що позиціонують себе як такі, на які не поширюється дія Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», але які є контролюючими органами

53. Органи державної податкової служби України;

54. Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України;

55. Пенсійний фонд України;

56. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

57. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

58. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

59. Фонд соціального захисту інвалідів.

(Надав Голова Конгресу приватних роботодавців Івченко О.М.)