Продажі продовжують падіння. Індекс GfK TEMAX® Ukraine за другий квартал

17.08.09, Київ. Ринок побутової техніки та електроніки продовжив падіння третій період поспіль та досягнув найнижчого рівня з 2007 року. Значне скорочення було зафіксоване в усіх сегментах ринку. Продажі офісної техніки постраждали найсильніше, в сегменті малої побутової техніки зареєстроване найменше скорочення. Різні тенденції спостерігались у різних сегментах, але всі вони призвели до падіння ринків. Лише де-кілька продуктових груп продемонстрували зростання, втім загальні темпи скорочення продажів збільшились.

Динаміка товарообігу ринку побутової техніки та електроніки

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, що підпадає під моніторинг GfK TEMAX Ukraine, у другому кварталі 2009 року склав 4,60 мільярда гривень, що показує падіння продажів на 46,9% у порів-нянні з аналогічним періодом попереднього року.
В другому кварталі 2009 найбільших збитків зазнали ІТ, телеком та фототехніка, загальне скорочення перевищило 50% у порівнянні з дру-гим кварталом попереднього року. За ними розташувались побутова електроніка та велика побутова техніка, темпи зменшення 43,7% та 36,0% відповідно. Сектор, що постраждав найменше, це мала побутова техніка з негативним зростанням майже 27%.

Офісна техніка

Ринок обладнання для офісів у другому кварталі 2009 зазнав скорочен-ня на 54,2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це найбільше скорочення серед усіх сегментів ринку. Заходи по скоро-ченню витрат у корпоративному секторі економіки значно вплинули на продажі техніки для офісів. Багатофункціональні пристрої продемонст-рували кращу динаміку серед інших продуктів цієї категорії, втім падін-ня продажів склало 47,2%.

ІТ

ІТ сектор – ще один сегмент ринку, що залежить від корпоративних продажів. Тож не дивно, що продажі серед ІТ продуктів були на друго-му місці по темпам скороченню продажів і поступилися лише офісній техніці. Загальне падіння становило 55%. Ринок ноутбуків скоротився на 40,5%, але цей показник кращий за ринки стаціонарних комп’ютерів та моніторів – падіння на 66,1% та 64,2% відповідно. Подібно до ринку офісної техніки, покупці ІТ техніки схильні до придбання одного при-строю замість декількох , тобто ноутбук замість стаціонарного комп’ютера та монітора.

Телекомунікації

Продажі на телекомунікаційному ринку повторюють загальну тенденцію до зменшення, ринок скоротився на 55,6%. Головні проблеми пов’язані з найбільшим підсегментом ринку – мобільними телефонами, продаж яких зменшився на 57,9%. Інші продукти, факсимільні апарати та ста-ціонарні телефони також продемонстрували негативну динаміку – 55,9% та 44,6% відповідно. Єдина категорія, що додає оптимізму -- смартфони, в якій зафіксовано зростання обсягів на 14,7%. Але про-дажі в абсолютних одиницях не вражають, зростання пояснюється но-визною технології та ефектом «низького старту».

Побутова електроніка

Другий квартал 2009 року був важким періодом й для побутової елект-роніки. Всі продуктові групи продемонстрували значне падіння, що пе-ревищило 10%. Показники USB пам’яті та цифрових плеєрів були дещо вищі за середні, падіння склало 20,3% та 23,6% відповідно; результат який може бути поясненим низькою ціною цих продуктів. y, РК телеві-зори, категорія, що не є дешевою, також продемонструвала результат кращий за середній. Скорочення становило 29,2% завдяки заміні заста-рілих кінескопних телевізорів, падіння продажів яких зафіксовано на рівні 48,3%. Але РК телевізори були лідером серед вподобань покупців побутової електроніки, тож падіння майже на 30% це ще одне вагоме свідоцтво важкого стану ринку України. Серед інших продуктових груп плазмові телевізори та камери вирізняються своїми значними темпами скорочення – 63,0% та 63,1% відповідно. Якщо показники ринку плаз-мових телевізорів можуть бути пояснені комбінацією загальної кризи та конкуренції з боку більш успішної технології РК телевізорів, то камери втратили своїх покупців як продукт розкоші. Також на темпи падіння камер вплинули високі продажі відповідного періоду рік тому, коли побутові позики ще пропонувались, а настрої покупців були оптимісти-чні. Загальне падіння ринку побутової електроніки склало 43,7%.

Фото

Другий квартал поточного року також не приніс багато оптимізму для ринку фото техніки. Продажі скоротились на 50,4%, що приблизно вдвічі гірше за показники минулого кварталу. Це падіння відбулося завдяки різним стратегіям основних гравців ринку. В першому кварталі 2009 ринок намагався уникнути ситуації надмірних залишків товару, що швидко стає морально застарілим. В другому кварталі ринок фото тех-ніки стабілізувався та його динаміка відповідає загальній. Літні місяці, період відпусток на який припадає великі обсяги продажів, будуть важ-ливі для загальних результатів 2009 року.

Велика побутова техніка

Ринок великої побутової техніки другий квартал поспіль демонструє динаміку кращу за середню. Продажі у період з квітня по червень 2009 скоротилися на 36% у порівнянні з відповідним періодом 2008 року. Єдина продуктова група з позитивними показниками – це сушильні машини, продажі яких зросли на 5,6%. Однак продажі у абсолютних показниках є низькими й не вплинули значно на динаміку ринку. Зага-льна динаміка ринку великої побутової техніки була сформована пли-тами та духовими шафами, холодильниками та пральними машинами, падіння склало 40%, 36% та 29,6% відповідно. Пристрої що вбудову-ються не змогли подовжити свій позитивний тренд. В другому кварталі падіння продажів було на середньому рівні. Наприклад, продажі вари-льних поверхонь скоротились на 34,7%. Знову продуктова група, що зазнала найбільшого скорочення, це мікрохвильові печі, продажі яких впали на 46,9%.

Мала побутова техніка

Подібно ринку ВПТ мала побутова техніка демонструє вищі за середні показники. Сектор скоротився на 27,2% у порівнянні з аналогічним періодом рік тому. Цей результат був складений перш за все з показни-ків пилососів, пристроїв для приготування їжі та прасок, продажі яких зменшилися на 33,7%, 26,7% та 24,2% відповідно. Ще одна важлива продуктова група, чайники, продемонструвала показники трохи кращі за середні – падіння склало 15,8%. Підсегмент продуктів догляду за волоссям також впав менше ніж ринок загалом, найкраще співвідно-шення продажів зафіксовано у приладів для стрижки – мінус 1,4%, єдина продуктова група, що впала менше ніж на 10%. Загальний тренд можна описати як: «Чим дешевше прилад, тим менше впали продажі».

Другий квартал 2009: загальні висновки

Ринок побутової техніки та електроніки продовжив падіння третій пері-од поспіль та досягнув найнижчого рівня з 2007 року. Ключові макро-економічні показники залишаються майже незмінними. Настрої спожи-вачів мали позитивну динаміку, але останні дослідження показали, що це було лише. Деякі групи товарів показали традиційну сезону динамі-ку, що може вважатися як певна ознака стабілізації ринків. Однак спро-би прогнозування ринку залишаються невдячною справою.

Summary in table format

In UAH million Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q1 2009 Q1 2009 / Q1 2008 +/- % Q1-Q2 2009 Q1-Q2 2009/ Q1-Q2 2008
Consumer Electronics 1 614 1 979 1 249 778 -43,7% 2 027 -32,0%
Photo 478 342 186 188 -50,4% 375 -41,1%
Major Domestic Appliances 2 437 2 604 1 696 1 326 -36,0% 3 023 -25,2%
Small Domestic Appliances 593 623 484 362 -27,2% 846 -19,9%
Information Technology 2 395 2 077 1 140 891 -55,0% 2 031 -53,0%
Telecommunica-tions 2 508 1 871 968 909 -55,6% 1 877 -53,6%
Office Equipment & Consumables 328 293 152 141 -53,7% 293 -54,0%
GfK TEMAX® Ukraine 10 353 9 789 5 876 4 595 -46,9% 10 471 -40,9%

Source: GfK TEMAX® Ukraine, GfK Retail and Technology

Дослідження

GfK TEMAX® Ukraine - індекс для моніторингу ринків побутової техніки та електроніки, розроблений компанією GfK Retail and Technology. Звіти GfK TEMAX® публікують на глобальному рівні. Результати засновані на дослідженнях, які проводить панель роздрібної торгівлі компанії GfK Retail and Technology. Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Всі звіти та прес-релізи також доступні на сайті www.gfktemax.com.

Контактні особи в Україні:
Андрій Осадчий
Тел.: (044) 230-0260
Andriy.Osadchyy@gfk.com
Євгенія Єгорова
Тел.: (044) 230-0260
pr.ukraine@gfk.com

Група компаній ГфК

Група компаній ГфК є четвертою в світі дослідницькою організацією. Діяльність групи охоплює три напрямки бізнесу - Custom Research, Re-tail and Technology та Media. В склад групи входять 115 компаній з по-над 100 країн. Приблизно 10 000 співробітників (станом на 30 вересня 2008 року), що складає більш ніж 80% персоналу групи, працюють за межами Німеччини. Детальніша інформація доступна на сайті www.gfk.com.

Прикріплений файлРозмір
gfk.gif5.32 КБ