Міжнародний центр перспективних досліджень

Продажі продовжують падіння. Індекс GfK TEMAX® Ukraine за другий квартал

17.08.09, Київ. Ринок побутової техніки та електроніки продовжив падіння третій період поспіль та досягнув найнижчого рівня з 2007 року. Значне скорочення було зафіксоване в усіх сегментах ринку. Продажі офісної техніки постраждали найсильніше, в сегменті малої побутової техніки зареєстроване найменше скорочення. Різні тенденції спостерігались у різних сегментах, але всі вони призвели до падіння ринків. Лише де-кілька продуктових груп продемонстрували зростання, втім загальні темпи скорочення продажів збільшились.

Динаміка товарообігу ринку побутової техніки та електроніки

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, що підпадає під моніторинг GfK TEMAX Ukraine, у другому кварталі 2009 року склав 4,60 мільярда гривень, що показує падіння продажів на 46,9% у порів-нянні з аналогічним періодом попереднього року.
В другому кварталі 2009 найбільших збитків зазнали ІТ, телеком та фототехніка, загальне скорочення перевищило 50% у порівнянні з дру-гим кварталом попереднього року. За ними розташувались побутова електроніка та велика побутова техніка, темпи зменшення 43,7% та 36,0% відповідно. Сектор, що постраждав найменше, це мала побутова техніка з негативним зростанням майже 27%.

Офісна техніка

Ринок обладнання для офісів у другому кварталі 2009 зазнав скорочен-ня на 54,2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це найбільше скорочення серед усіх сегментів ринку. Заходи по скоро-ченню витрат у корпоративному секторі економіки значно вплинули на продажі техніки для офісів. Багатофункціональні пристрої продемонст-рували кращу динаміку серед інших продуктів цієї категорії, втім падін-ня продажів склало 47,2%.

ІТ

Прикріплений файлРозмір
gfk.gif5.32 КБ

Індекс споживчих настроїв в Україні

Результати дослідження споживчих настроїв в Україні, спільного проекту компанії GfK Ukraine і Міжнародного центру перспективних досліджень

У червні 2009 року, після п’яти місяців зростання, споживчі настрої знову суттєво погіршилися. Індекс споживчих настроїв упав на 7,0 пункту та становив 64,1. Чи це звичайне коливання споживчої активності, чи нова хвиля економічної кризи, стверджувати поки що зарано. Проте, безумовно, нестійкість курсу національної валюти та негативні прогнози щодо найближчих перспектив економіки України призвели до поширення песимістичних настроїв серед населення.

Падіння споживчих настроїв супроводжувалось одночасним погіршенням оцінок поточного становища та економічних очікувань українців. Значення індексу поточного становища скоротилося на 5,9 пункту до 53,8, а індексу економічних очікувань – на 7,7 пункту до 70,9.

Водночас спостерігалося погіршення всіх складників цих показників. Найбільше скоротилися короткострокові економічні очікування громадян України: відповідний індекс х3 упав на 13,2 пункту до значення 56,9. Варто зазначити, що це відбувалося на тлі поліпшення реальних показників промислового виробництва, та, імовірно, було зумовлено прогнозами щодо нової хвилі економічної кризи влітку–восени 2009 року.

Довгострокові економічні очікування, навпаки, погіршилися найменше – на 3,8 пункту до значення 82,2. Найгіршими серед інших показників у червні 2009 року виявились оцінки поточного становища – значення відповідного індексу х1 становило 45,5 і зменшилося на 7,4 пункту. Це означає, що матеріальне становище більш як трьох чвертей респондентів погіршилося за останні півроку.

RSS-матеріал