В Раді національних асоціацій товаровиробників

На Першому організаційному засіданні Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, що відбулося 19.02.2007, до складу Ради прийнято Асоціацію ІТ-дистриб’юторів.

Рада національних асоціацій товаровиробників створена постановою КМУ від 08.12.2006 №1685 як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України. Серед завдань Ради – підготовка рекомендацій для створення умов ефективної діяльності вітчизняних товаровиробників, захисту їх інтересів на внутрішньому і зовнішньому ринках, розвитку системи ліцензування, сертифікації, технічного регулювання та контролю якості товарів, створення для вітчизняних товаровиробників сприятливих умов експорту/імпорту, запобігання обігу контрафактної продукції.
Рада має, зокрема, право залучати до розгляду питань спеціалістів державних органів, одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, подавати пропозиції членам Кабінету Міністрів України.

Асоціація ІТ-дистриб’юторів (http://apitu.org.ua) заснована в 2004 р. з ініціативи провідних українських постачальників та виробників комп’ютерної техніки. До Асоціації входить 18 компаній, які діють у сфері інформаційних технологій і належать до числа найбільших, серед яких вендори, дистриб’ютори, виробники комп’ютерної техніки, роздрібні мережі, системні інтегратори.

Метою Асоціації є консолідація зусиль її членів для створення для них сприятливих умов діяльності, розробка засад етики учасників ринку, розробка і експертиза проектів нормативно-правових актів, що регулюють відносини суб’єктів IT-ринку, представництво інтересів учасників, насамперед перед державними органами.

Представляє Асоціацію ІТ-дистриб’юторів в Раді національних асоціацій товаровиробників директор Асоціації – Юрій Пероганич. До призначення у листопаді 2006 року на цю посаду Ю. Пероганич займав посади головного консультанта в Апараті Верховної Ради України, директора Департаменту зовнішньоекономічних зв’язків Мінтрансзв’язку України, начальника відділу інфраструктури інформатизації в Державному департаменті з питань зв’язку та інформатизації. Має 5-й ранг державного службовця, дипломи магістра міжнародного права та інженера-економіста.