АПІТУ пропонує запровадити перехідний період для застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання


АПІТУ звернулася до Кабінету Міністрів України, Ради підприємців при КМУ та Мінекономіки у зв’язку із вступом в дію з 1 січня 2011 року «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785 (далі – «Технічний регламент з ЕМС»).
По-перше, норми Технічного регламенту з ЕМС не відповідають нормам Директиви Європейського Союзу з електромагнітної сумісності (далі – «Директива ЄС 2004/108/EС»), а деякі з них практично неможливо виконати як підприємствами-учасниками ринку, так і відповідним органами з оцінки відповідності. При цьому, якщо Технічний регламент з ЕМС не буде повністю гармонізованим з відповідними європейськими нормами, під загрозу буде поставлено підписання Україною Угоди щодо оцінки відповідності та прийнятності промислових виробів (АСАА), оскільки Технічний регламент з ЕМС, є одним з тих технічних регламентів, повна гармонізація яких вимагається при підписанні Угоди.
По-друге, документи, що зазвичай повинні прийматися заздалегідь до введення в дію будь-якого технічного регламенту, такі як перелік стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту та перелік продукції, що підпадає під дію Технічного регламенту, були прийняті лише в січні та вересні 2010 року, відповідно. Офіційне ж оголошення дати обов’язкового застосування Технічного регламенту з ЕМС було зроблене наприкінці жовтня 2010 року – за 2 місяці до дати його обов’язкового застосування. За такий короткий термін виробникам та імпортерам практично не можливо адаптуватися до нових вимог.
По-третє, продукція, перелік якої наведено у Наказі Держспоживстандарту від 14.10.2010 року № 467 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні», повинна бути підтверджена на відповідність вимогам «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», про що виробник зобов’язаний скласти та зареєструвати Декларацію про відповідність, скласти та зберігати технічну документацію, а також промаркірувати кожен виріб національним знаком відповідності.
Майже та ж сама продукція присутня і в «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», а тому за показниками з електробезпеки має пройти обов’язкову сертифікацію та отримати сертифікат відповідності.
Таким чином, на продукцію, що присутня в обох списках, з 01 січня 2011 року замість одного документу (сертифікату відповідності), необхідно отримувати для митного оформлення при імпорті та подальшої реалізації два документи (сертифікат та декларацію про відповідність).
На думку АПІТУ, аналогічна ситуація може скластися і з впровадженням Технічного регламенту з безпеки низьковольтного електричного обладнання, виконання якого стає обов’язковим з 1 січня 2012 року.
Як тимчасове вирішення вказаних проблем, АПІТУ пропонує запровадити перехідні періоди – до 31.12.2011 для Технічного регламенту з ЕМС, та з 01.01.2012 по 31.12.2012 для Технічного регламенту з безпеки низьковольтного електричного обладнання. Протягом перехідних періодів надати можливість підтверджувати відповідність продукції вимогам Технічного регламенту з ЕМС та Технічного регламенту з безпеки низьковольтного електричного обладнання як Декларацією про відповідність, так і сертифікатом відповідності, якщо такий Сертифікат видано до 01.01.2011 (для Технічного регламенту з ЕМС) та до 01.01.2012 (для Технічного регламенту з безпеки низьковольтного електричного обладнання) .
Оскільки, велика кількість товарів одночасно підпадає під дію Технічного регламенту з безпеки низьковольтного електричного обладнання та Технічного регламенту з ЕМС, і включена до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, АПІТУ вважає за доцільне надати виробнику право підтверджувати відповідність продукції тільки Декларацією про відповідність, в якій буде зазначено, що продукція відповідає вимогам обох розглядуваних технічних регламентів. В протилежному випадку, компаніям доведеться отримувати два документи на один і той же товар: декларацію про відповідність за Технічними регламентами з ЕМС та з безпеки низьковольтного електричного обладнання та сертифікат відповідності згідно Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

Прикріплений файлРозмір
012_2011_02_21_Лист_АПІТУ_до_КМУ.pdf137.78 КБ