Проект Закону України «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж»

Проект

Закон України

“Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж”

Цей Закон встановлює засади спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж операторами та провайдерами телекомунікацій з метою розвитку телекомунікаційної мережі загального користування  України та задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг.

Закон визначає повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права та обов’язки суб’єктів господарювання щодо  створення умов для спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж.

Глава І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Визначення основних термінів.

1.    У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

активна інфраструктура телекомунікаційних мереж (ІТМа) - комплекс технічних засобів телекомунікацій, призначених для комутації, маршрутизації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

будинкова розподільна мережа (БРМ) - частина телекомунікаційної мережі доступу та абонентська проводка,  призначена для забезпечення надання телекомунікаційних послуг в окремих приміщеннях (квартирах) будинку;

власник (володілець) інфраструктури телекомунікаційних мереж (власник) - суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають елементи інфраструктури телекомунікаційних мереж (ІТМ), набуті на належній правовій підставі;

доступ до інфраструктури телекомунікаційних мереж - спільне використання елементів ІТМ операторами, провайдерами телекомунікацій на договірних умовах з власником;

елементи інфраструктури телекомунікаційних мереж - частина ІТМ, яка може бути надана власником у спільне користування на договірних умовах;

замовник - оператор, провайдер телекомунікацій, що замовляє та отримує послугу доступу до ІТМ;

інфраструктура телекомунікаційних мереж (ІТМ) - комплекс технічних засобів телекомунікацій (активної інфраструктури) та інженерних споруд (пасивної інфраструктури);

пасивна інфраструктура телекомунікаційних мереж (ІТМп) - комплекс інженерних споруд, який включає в себе будівлі, вежі, висотні споруди, кабельну каналізацію електрозв'язку, опори ліній електропередавання, трубопроводи, розподільчі коробки, шахти, канали та отвори в будівлях, технічні та технологічні приміщення у житлових, нежитлових та адміністративних будинках (незалежно від форми власності), які призначені для розміщення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій;

послуга доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж – послуга зі спільного використання елементів ІТМ з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України “Про телекомунікації”.

Стаття 2. Мета Закону

1. Метою цього Закону є:

1) ефективне забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами  

2) скорочення  дублювання ІТМ, підвищення ефективності інвестицій у будівництво, реконструкцію та модернізацію ІТМ;

3) стимулювання справедливої конкуренції та забезпечення рівності прав усіх суб’єктів господарювання при спільному використанні ІТМ;

4) забезпечення безперешкодного та недискримінаційного доступу до ІТМ суб’єктів ринку телекомунікацій для збільшення асортименту та обсягу телекомунікаційних послуг шляхом регулювання спільного використання ІТМ;

5) зменшення витрат споживачів на оплату телекомунікаційних послуг;

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини між власниками ІТМ та суб’єктами ринку телекомунікацій під час будівництва, експлуатації телекомунікаційних мереж та  спільному використанню ІТМ.

Стаття 4. Принципи надання послуги доступу до ІТМ

1. Основними принципами надання послуги доступу до ІТМ є:

1) державне регулювання спільного використання ІТМ у встановлених Законом випадках;

2) безперешкодний та недискримінаційний доступ до ІТМ суб’єктів ринку телекомунікацій;

3) підвищення ефективності використання ІТМ;

4) забезпечення економічної привабливості для власників та операторів, провайдерів телекомунікацій при спільному використанні ІТМ;

5) доступність інформації щодо можливості спільного використання ІТМ;

6) платність послуги доступу до ІТМ;

7) надання послуги доступу до ІТМ на тривалий час;

8) обмеженість ресурсів при спільному використанні ІТМ.

Стаття 5. Особливості діяльності при спільному використання ІТМ(а)

1.Особливостями спільного використання ІТМ(а) є:

1) можливість спільного використання елементів ІТМ(а) різними операторами (провайдерами), за умови збереження цілісності телекомунікаційної мережі, елементи якої будуть спільно використовуватись;

2) можливість спільного використання ІТМ(а) (засобів комутації, маршрутизації, передавання або приймання сигналів) різними операторами (провайдерами) за умови збереження єдиного управління телекомунікаційною мережею;

3) можливість спільного використання елементів ІТМ(а) різними операторами (провайдерами) за умови спільного проведення будівельних робіт.

Глава ІІ

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Стаття 6. Повноваження Центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку ЦОВЗ в частині спільного використання інфраструктури

1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ):

1) встановлює технічні вимоги до ІТМ;

2) розробляє нормативно - технічні акти з питань будівництва та спільного використання ІТМ;

3)  визначає напрямки розвитку ІТМ;

4) координує діяльність центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань будівництва, реконструкції, модернізації та використання ІТМ;

5)  погоджує будівельні норми в частині, що стосуються ІТМ;

6)  вносить пропозиції щодо змін до будівельних норм, що стосуються ІТМ.

Стаття 7. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ):

1. Проводить аналіз ринку послуг доступу до ІТМ та визначає операторів з істотною ринковою перевагою на цьому ринку.

2. Накладає зобов’язання на операторів з істотною ринковою перевагою на ринку послуг доступу до ІТМ щодо оприлюднення стандартних пропозиції щодо оренди ліній, доступу до абонентських ліній, оптового широкосмугового доступу та спільного використання пасивної інфраструктури.

3. Визначає правила надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку.

4. Формує сприятливі економічні умови для розвитку ІТМ.

5. Контролює виконання вимог нормативних документів суб’єктами ринку телекомунікацій.

6. Взаємодіє з об’єднаннями операторів та провайдерів телекомунікацій, громадськими об’єднаннями та з органами місцевого самоврядування з питань забезпечення справедливого та недискримінаційного доступу до ІТМ.

7. Координує діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань спільного використання ІТМ.

8. Створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій в будівництво, реконструкцію, модернізацію та використання ІТМ.

9. За пропозицією Мінрегіон України узгоджує:

1) порядок використання мостів, мостових переходів, колекторів, тунелів, у тому числі метрополітену, інших об’єктів містобудування та житлово-комунального господарства для потреб ІТМ ;

2) порядок допуску операторів, провайдерів до об’єктів житлово-комунального господарства, житлових, нежитлових та адміністративних будинків незалежно від форм власності та взаємодії з їх власниками при будівництві, реконструкції та експлуатації ІТМ;

10. За зверненням замовників або з власної ініціативи перевіряє відсутність або наявність технічної можливості  власників з надання послуги доступу до ІТМ.

11. Погоджує розроблені органами місцевого самоврядування методики встановлення тарифів на використання місця (площі) в будівлях та спорудах для засобів телекомунікацій.

12. Встановлює тарифи на надання послуг доступу до ІТМ операторів (провайдерів), які визнані НКРЗІ  операторами з істотною ринковою перевагою на відповідному ринку.

Стаття 8. Повноваження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон):

1. Розробляє та затверджує державні будівельні норми, в тому числі що стосуються будівництва, реконструкції та модернізації ІТМ.

2. Розробляє, схвалює, приймає та переглядає відповідні національні стандарти.

3. Здійснює нагляд за дотриманням законодавства у сфері містобудування, в тому числі стосовно ІТМ.

4. Забезпечує технічне регулювання у сфері будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства, в тому числі щодо ІТМ.

5. Організує розробку та затвердження методології проектування, модернізації, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного, промислового призначення, інженерної інфраструктури в частині ІТМ.

6. Мінрегіон України за узгодженням з НКРЗІ розробляє порядок:

1) використання мостів, мостових переходів, колекторів, тунелів, у тому числі метрополітену, інших об’єктів містобудування та житлово-комунального господарства для потреб ІТМ;

2) допуску операторів, провайдерів до об’єктів житлово-комунального господарства, житлових, нежитлових та адміністративних будинків незалежно від форм власності та взаємодії з їх власниками при будівництві, реконструкції та експлуатації ІТМ.

7. Здійснює нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, власників будівель за додержанням встановленого порядку допуску до ІТМ та взаємодії з операторами (провайдерами) телекомунікацій.

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування з метою задоволення потреб суб’єктів ринку телекомунікацій з питань спільного використання ІТМ мають право:

1) будувати та експлуатувати ІТМ, а також набувати права власності на ІТМ;

2) отримувати інформацію щодо ІТМ від підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності та розташовані на відповідній території;

3) залучати на договірних засадах кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та кошти населення, а також бюджетні кошти на будівництво, реконструкцію та модернізацію ІТМ;

4) вживати заходів щодо задоволення попиту споживачів у телекомунікаційних послугах, в тому числі оснащенні споживачів абонентським обладнанням;

5) створювати умови рівноправного та недискримінаційного  використання ІТМ;

6) здійснювати інвестиції у розвиток ІТМ згідно планів розвитку відповідних територій;

7)вести облік витрат при будівництві та набутті прав на ІТМ;

8)здійснювати нагляд та контроль за виконанням обов’язків власника,  крім випадків, коли власником є оператор або провайдер телекомунікацій.

9)встановлювати тарифи за використання місця (площі) в будівлях та спорудах для засобів телекомунікацій   відповідно до методик, погоджених з НКРЗІ.

Глава ІІІ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ СПІЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Стаття 10. Права власників ІТМ

1. Власники при наданні послуги доступу до ІТМ мають право:

1) будувати та експлуатувати ІТМ (елементи ІТМ);

2) укладати договір з замовниками про спільне використання ІТМ;

3) встановлювати тарифи на послуги доступу до елементів ІТМ згідно статті 16 даного Закону;

4) відмовляти замовнику у спільному використанні ІТМ лише у разі відсутності технічної можливості, підтвердженої документально;

5) надавати замовникам приписи про усунення порушень, виявлених за результатами нагляду спільного використання ІТМ.

Стаття 11. Обов’язки власників ІТМ

1. Власники ІТМ зобов’язані:

1) здійснювати будівництво ІТМ тільки за наявності ліцензії на вид діяльності відповідно до законодавства з дотриманням технічних вимог встановлених Мінрегіон та ЦОВЗ на підставі проектних рішень;

2) забезпечити спільне використання власної ІТМ за зверненням замовників;

3) задовольняти заяви органів місцевого самоврядування щодо надання послуги доступу до ІТМ за умови наявності технічної можливості;

4) не допускати дискримінаційних дій по відношенню до замовників;

5) передбачати при будівництві ІТМ можливість використання частини ІТМ для спільного використання;

6) інформувати органи місцевого самоврядування про початок будівництва ІТМ;

7) здійснювати технічний нагляд за станом елементів ІТМ;

8) забезпечувати уповноваженим особам замовника безперешкодний доступ до всіх елементів ІТМ, що спільно використовуються суб’єктами ринку телекомунікацій, за умови збереження цілісності та працездатності всіх технічних засобів телекомунікацій інших користувачів (власників);

9) на договірних засадах забезпечити електроживлення обладнання замовників, з отриманням необхідних дозвільних документів;

10) вести облік елементів ІТМ, в тому числі тих, що спільно використовуються;

11) оприлюднювати в порядку, визначеному НКРЗІ, пропозиції щодо оренди ліній, доступу до абонентських ліній, оптового широкосмугового доступу та спільного використання ІТМ, - для операторів, які визнані НКРЗІ як оператори з істотною ринковою перевагою на відповідному ринку.

12) Здійснювати спільне використання ІТМ на договірних засадах в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

2. Власники ІТМ не мають права відмовити замовникам у випадку наявності вільних ресурсів.

Стаття 12. Права замовників послуги доступу до ІТМ

1. Замовники послуги доступу до ІТМ мають право на попередній огляд елементів ІТМ, що плануються для спільного використання.

2. Замовники при отриманні послуги доступу до ІТМ на договірних засадах мають право на:

1) використання елементів ІТМ власника;

2) доступ до всіх елементів ІТМ, що можуть спільно використовуватися;

3) проведення робіт з розміщення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах ІТМ;

4) отримання електроживлення свого обладнання від джерел електроживлення, наявних у місті розташування елементів ІТМ.

Стаття 13. Обов’язки замовників послуги доступу до ІТМ.

1. Замовники послуги доступу до ІТМ зобов’язані:

1) здійснювати заходи зі спільного використання ІТМ після укладання договору з власниками та відповідно до його умов;

2) виконувати монтаж та розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах ІТМ відповідно до робочого проекту, узгодженого з власником;

3) відшкодовувати збитки власникові ІТМ або третім особам, заподіяні унаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт замовником, пов’язаних з розміщенням технічних засобів на елементах ІТМ, в порядку та в межах, передбачених договором;

4) виконувати приписи власника про усунення порушень, виявлених за результатами технічного нагляду.

5)здійснювати діяльність за умови включення  до реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ.

Глава IV.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ СПІЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Стаття 14. Особливості укладання, зміни та розірвання договору про спільне використання ІТМ.

1. Технічні, організаційні та економічні умови спільного використання ІТМ, сторони визначають в договорі. Укладення договору здійснюється сторонами відповідно до обов’язкових вимог до договору про спільне використання ІТМ, які встановлює НКРЗІ.

2. У випадку неукладення договору у визначений законодавством строк зацікавлена сторона має право звернутися з письмовою заявою до НКРЗІ щодо прийняття рішення про визначення граничного строку проведення переговорів між власником та замовником.

3. НКРЗІ своїм рішенням встановлює граничний, до 90 днів, строк закінчення переговорів та укладення договору, відлік яких розпочинається з дня подачі заяви замовника до власника про укладення договору.

Стаття 15. Досудове врегулювання спорів

1. У разі виникнення спорів між сторонами, якщо вони є суб’єктами ринку телекомунікацій, на будь-яких етапах підготовки та виконання  договору та неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення до НКРЗІ.

2. У випадку неукладення договору, НКРЗІ за зверненням однієї із сторін перевіряє наявність/відсутність технічної можливості власників з надання послуги доступу до ІТМ.

3. За результатами перевірки НКРЗІ приймає рішення, яке є обов’язковим для виконання сторонами.

4. Рішення НКРЗІ щодо спору є обов’язковим для виконання сторонами спору.

5. У разі прийняття НКРЗІ рішення, яке не задовольняє одну із сторін, зацікавлена сторона має право звернутися до суду. 

Стаття 16. Плата за використання ІТМ

1. Розмір плати за використання місця (площі) в будівлях та спорудах для засобів телекомунікацій  встановлюється власником цих будівель або споруд відповідно до методик, розроблених органами місцевого самоврядування та погодженими з НКРЗІ.

2. Тарифи на послуги  доступу до ІТМ встановлюються власниками (володільцями) ІТМ самостійно, за винятком випадків, передбачених у частині третій цієї статті.

3. Тарифи на послуги  доступу до ІТМ власниківоператорів, які визнані НКРЗІ як оператори з істотною ринковою перевагою на відповідному ринку, підлягають державному регулюванню.

Стаття 17. Державний нагляд

1. Державний нагляд за будівництвом та розміщенням елементів ІТМ у будівлях та спорудах здійснює Мінрегіон.  

 2.Державний нагляд за доступом до ІТМ здійснює НКРЗІ відповідно до чинного законодавства.

Глава V.

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Стаття 18. Особливості спільного використання кабельної каналізації електрозв'язку та опор повітряних ліній електропередавання.

1. Умови спільного використання кабельної каналізації електрозв'язку (далі - ККЕ) та опор повітряних ліній електропередавання (далі - ОПЛЕ) встановлюються договором між замовником та власником ККЕ (ОПЛЕ).

2. Для встановлення можливості доступу до ККЕ  замовник звертається до їх власників згідно Правил, встановлених НКРЗІ.

3.Для встановлення можливості доступу до ОПЛЕ замовник звертається до їх власників згідно Правил  улаштування сумісної підвіски проводів ліній електропередавання з проводами (кабелем) ліній телекомунікаційних мереж, встановлених Міненерго.

4.Для встановлення можливості використання мостів, мостових переходів, колекторів, тунелів, у тому числі метрополітену, інших об’єктів містобудування та ЖКГ в якості елементів ІТМ, замовник звертається до власника в порядку, встановленому Мінрегіон за узгодженням з НКРЗІ.

Стаття 19. Особливості спільного використання висотних споруд, веж та щогл.

1. Встановлення антен та технічних засобів телекомунікацій на висотних спорудах, вежах та щоглах здійснюється за результатами обстеження на підставі проектних рішень,  погоджених у встановленому чинним законодавством порядку.

2. Радіовипромінювальні засоби розміщуються з урахуванням висновків по ЕМС, діючих санітарних норм та після отримання санітарного паспорта в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 20. Особливості спільного використання технічних (технологічних) приміщень у житлових, нежитлових та адміністративних будівлях.

1. Доступ операторів, провайдерів до споживачів здійснюється з використанням технологічних приміщень, в яких розміщуються комутаційні пункти будівель.

2. Будівництво, реконструкція або модернізація БРМ здійснюється відповідно до технічних вимог, встановлених ЦОВЗ. Обладнання БРМ може бути на балансі як власників будівель, так і на балансі операторів, провайдерів телекомунікацій.

3. Допуск операторів, провайдерів до будівель з метою будівництва, реконструкції та експлуатації ІТМ здійснюється відповідно до порядку, встановленому Мінрегіон за узгодженням з  НКРЗІ.

Глава VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.    Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;

2) розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 


 

Пропозиції і зауваження до законопроекту прохання надсилати на адресу lawyerapitu.org.ua для узагальнення і подання до НКРЗІ як позиції АПІТУ.