АПІТУ підтримує проект закону "Про громадські організації"

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) надала до Міністерства юстиції України зауваження до проекту закону "Про громадські організації".

АПІТУ в цілому позитивно оцінює розроблений Мін’юстом законопроект, як такий, що дає свободу об'єднання в громадські організації не тільки фізичним, але і юридичним особам.

Даний законопроект "Про громадські організації", що має замінити Закон України „Про об’єднання громадян”, є прогресивним для багатьох громадських організацій, в тому числі галузі інформаційно-комунікаційних технологій, які є такими організаціями лише де-юре, а де-факто є професійними асоціаціями господарюючих юридичних осіб.

АПІТУ пропонує вилучити із законопроекту положення статті 6, про те що "У складі засновників будь-якої громадської організації, крім об’єднань громадських організацій, обов’язково повинна бути фізична особа (фізичні особи)." Наявність цієї імперативної норми приведе до того, що для асоціацій, які вирішать, після прийняття закону "Про громадські організації" реорганізуватися в громадську організацію, прийдеться штучно вводити до складу засновників фізичну особу, що не має жодного сенсу.

На думку АПІТУ, подальше законодавче врегулювання лобістських професійних об’єднань юридичних осіб потребує розвитку. В майбутньому для них слід або створити окремий закон, або внести зміни до закону про Торгово-промислові палати - демонополізувавши теперішню ТППУ і давши свободу утворення торгово-промислових (господарчих) палат за галузевим принципом.

Проект Закону "Про громадські організації" та пояснювальна записка до нього опубліковані для обговорення на сайті Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України за адресою http://rnat.org.ua/node/144

До АПІТУ, http://apitu.org.ua, входить 33 компанії, що діють у сфері інформаційних технологій, серед яких найбільші українські виробники комп’ютерної техніки, дистриб’ютори, роздрібні мережі, системні інтегратори, представництва зарубіжних ІТ-компаній.

Асоціація працює у складі Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, активно взаємодіє з питань удосконалення нормативно-правової бази в сфері ІТ з іншими державними органами України. Асоціація представлена в науково-технічній раді Національної програми інформатизації при Міністерстві транспорту та зв’язку України, президії Громадської ради при Держмитслужбі України та консультативно-дорадчих органах при інших міністерствах та відомствах.

Асоціація консолідує зусилля її членів для створення сприятливих умов діяльності постачальників, виробників і продавців IT-продукції, розробки уніфікованих правил для роботи з партнерами і покупцями, а також координація дій у сфері розробки і сприяння прийняттю нормативно-правових актів, що регулюють відносини суб’єктів IT-ринку.

Асоціація розвиває інформаційний та інтелектуальний потенціал, налагоджуючи систему взаємодії фахівців для надання експертної фахової допомоги у вирішенні проблемних економічних, юридичних та інших питань діяльності підприємств галузі.