ВРУ ухвалила нову редакцію Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та ..."

20 листопада 2012 року ВРУ прийняла в новій редакції з урахуванням пропозицій Президента України Закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". (рестр. № законпроекту 10492 від 18.05.2012)

Даний закон був ухвалений 2 жовтня 2012 року. Однак, 19 листопада президент ветував закон і повернув його до ВР зі своїми пропозиціями. 

У пропозиціях Президента, серед іншого, зазначається, що наділення уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних повноваженнями, які пропонують старою редакцією, не відповідає правовій природі. Президент також звернув увагу на декларативний характер положень Закону, що надають право особам, через свої релігійні переконання, відмовитися від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідні бланки документів та запропонувавабзац другий частини першої статті 16 Закону викласти в такій редакції:

"Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк документа, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного центрального органу виконавчої влади про відмову від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, видається відповідний документ, що не містить безконтактного електронного носія, чи задовольняється заява про відмову від внесення інформації до такого носія".