Підсумки інформатизації за перший квартал 2008

За даними прес-служби Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації в Україні квартальний обсяг доходів суб’єктів господарювання в галузі ІКТ склав 14,3 млрд. грн. Це на 25,7% перевищує показники першого кварталу 2007. Обсяг доходів від надання послуг населенню склав 4,4 млрд. грн. Споживання ІТ-послуг та зв’язку на одного жителя України зросло більш ніж на 25 % і сягнуло майже 95 грн.

Суб’єктами господарювання державної форми власності та такими, що мають понад 50% акцій, які належать державі, отримано 18% загального обсягу доходів. Тенденція зменшення їх питомої ваги обумовлена значно повільнішими (більш ніж у 6 разів) темпами зростання доходів - порівняно із суб’єктами господарювання недержавної форми власності. І спричинена як значною питомою вагою послуг, що надаються за регульованими державою тарифами, так і незначною часткою послуг з використанням новітніх технологій.

Найбільш динамічно зростали доходи від діяльності у сфері інформатизації (56%), комп’ютерного зв’язку (48%), з нього надання доступу до Інтернету (50%), поштового зв’язку (43,7%), рухомого (мобільного) зв’язку (28%). Водночас лише 2% складають доходи від фіксованого телефонного зв’язку.

Найвагомішими сегментами інфокомунікаційної галузі є:

  • ринок послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 47,2%;
  • ринок ІТ-послуг, реалізації обчислювальної техніки та обладнання і комп’ютерний зв’язок – 28,2%;
  • ринок фіксованого телефонного зв'язку – 17,2%.

Обсяг капітальних інвестицій, спрямованих операторами усіх форм власності на розвиток, склав близько 2,7 млрд. грн., 97% з яких - за рахунок власних коштів, 3% - за рахунок коштів іноземних інвесторів та кредитів банків. Майже весь обсяг інвестицій був спрямований на розбудову телекомунікаційної мережі в Україні.

Державними суб’єктами господарювання на розвиток та капітальний ремонт направлено близько 10 млн. грн. капітальних інвестицій, що удвічі перевищує показник І кварталу 2007 року, зокрема 75% - за рахунок власних коштів та 25% - за рахунок кредитів вітчизняних банків.

Рівень проникнення рухомого (мобільного) зв’язку в загальній кількості населення України склав 119,3%. Це більш ніж у 4,3 рази перевищує рівень забезпечення фіксованим телефонним зв’язком. ВАТ „Укртелеком” продовжує будівництво мережі рухомого (мобільного) зв’язку ІІІ покоління UMTS (торгова марка „U’tel”).

Зростає кількість абонентів зв’язку стандарту CDMA: на сьогодні їх нараховується близько 490 тис.

ВАТ „Укртелеком” збудовано та введено в експлуатацію понад 58 тис. номерів АТС, що майже вдвічі перевищує обсяг аналогічного періоду минулого року. З початку року Укртелеком встановив 60 тис. основних телефонів, зокрема пільговим категоріям – майже 6 тисяч. Щільність основних телефонів на 100 мешканців України складає 27,8 од.

ВАТ „Укртелеком” збудовано та введено в експлуатацію 340 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, що в 1,8 рази перевищує обсяги І кварталу 2007 року.

За останніми даними, налічується 3,4 млн. абонентів кабельного телебачення. Тобто 18,7% сімей України користуються кабельним телебаченням (рік тому цей показник складав 17,8%). Найвищий відсоток таких сімей у Севастополі, Києві, Дніпропетровській, Сумській, Львівській, Полтавській та Луганській областях.

Як засвідчили підсумки передплатної кампанії на 2008 рік, передплачено 18,3 млн. прим. разового передплатного тиражу усіх груп видань, що складає 105,5% до рівня тиражів 2007 року. Передплатний тираж збільшився на 8% - до 11,4 млн. прим., а зарубіжної періодики – зменшився на 9,8% і склав 46,5 тис. прим.

Будівництво сучасних волоконно-оптичних ліній зв’язку з впровадженням технологій CWDM та DWDM, розвиток мережі широкосмугового доступу є одними з пріоритетних напрямків розвитку телекомунікаційних мереж.

Протягом І кварталу поточного року тривало розгортання мереж безпроводового доступу за технологією Wi-Fi (нині налічується 195 таких точок). Це сприяло розширенню можливостей широкосмугової мережі передавання даних та розвитку сегмента безпроводового доступу в публічних місцях (готелях, аеропортах, виставкових центрах, кафе, навчальних закладах тощо) найбільших міст та обласних центрів України.

Зростає аудиторія абонентів широкосмугового доступу до мережі Інтернет: цей показник складає близько 1200 тис. користувачів.

Розбудова телекомунікаційної мережі, впровадження новітніх технологій та підвищення рівня платоспроможності населення є важливими чинниками зростання чисельності Інтернет-аудиторії. Станом на 01.04.2008 кількість активних користувачів мережі Інтернет склала 17,8 од. на 100 жителів, тоді як на початок року цей показник складав 12,6 од.

Нерівним залишається розподіл користувачів мережі Інтернет по регіонах. Упевнену позицію лідера продовжує займати Київ – 58% загальної чисельності користувачів. Далі, у порядку зменшення частки користувачів, - Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів, Крим та Запоріжжя (їх сумарна частка складає 31%). На решту ж регіонів припадає лише 11 %.

Кількість веб-сайтів - 41,5 тис., кількість реальних хостів у національному домені мережі Інтернет – 215,5, кількість діючих доменів в українському сегменті мережі Інтернет - 89,2 тис.