Міжнародний круглий стіл з питань соціального забезпечення

26 червня 2008 року Федерацією роботодавців України спільно з Міжнародною організацією праці за підтримки Субрегіонального офісу активності роботодавців проведено Міжнародний круглий стіл з питань соціального забезпечення.

В роботі Круглого столу взяли участь представники галузевих та територіальних об'єднань організацій роботодавців, заступник Міністра праці та соціальної політики України, експерти МОП, інституту законодавства Верховної Ради України, Центру перспективних досліджень Мінпраці та НАН України. Від Асоціації підприємств інформаційних технологій України у заході взяв участь Генеральний директор Ю.Пероганич.

Актуальність тематики Круглого столу – порівняльний аналіз національного законодавства та європейських норм соціального забезпечення, а також реформування системи соціального захисту України, обумовлена постійним зростанням соціальних гарантій і стандартів.

Розглянувши необхідність забезпечення соціальної стабільності, як одного з основних чинників безпеки держави, на Круглому столі також була акцентовано увагу на джерелах фінансового забезпечення постійно зростаючих гарантій, оскільки необхідність пошуку коштів для їх виконання почасти стає загрозою, як економічному розвитку і конкурентоздатності підприємств, так і економічній безпеці країни в цілому та інститутів соціального захисту зокрема, в тому числі і фондів соціального страхування.