Проект листа до ВРУ з питань легалізації програмного забезпечення

До уваги юристів компаній - Членів АПІТУ

Виконавчою адміністрацією АПІТУ підготовлений проект листа до ВРУ з питань легалізації програмного забезпечення.

Просимо надавати зауваження і пропозиції до 17:00 понеділка, 8 вересня.

Проект

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Полохалу В.І.

Шановний Володимире Івановичу!

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) дякує за надану представникам Асоціації можливість взяти участь у слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти „Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав” 3 вересня 2008 року. Враховуючи досвід застосування членами АПІТУ законодавства у даній сфері, надаємо пропозиції до проекту Рекомендацій слухань:

„2.12. Визначити державний орган, відповідальний за легалізацію і програмного забезпечення в органах виконавчої влади і орган, відповідальний за контроль легального використання програмного забезпечення. ( На Міністерство освіти і науки України покладено лише „...функції щодо організації взаємодії органів виконавчої влади з питань використання комп’ютерних програм...”, що не передбачає ні бюджету, ні контролю ).

2.13. Змінити порядок видачі голографічних контрольних марок для тиражованого програмного забезпечення, передбачивши обов’язкове надання примірників оптичних носіїв і упаковки для перевірки відповідності декларованого вмісту носія і упаковки з реальним. Встановити відповідальність організації, яка видає марки, за перевірку. Передбачити заборону видачі марок при наявності заяви правовласника, що він не тиражує програмне забезпечення в Україні і не надавав права на таке тиражування.

2.14. Внести зміни до законодавства щодо відміни стягнення ПДВ при продажі або відчуженні іншим способом об’єктів права інтелектуальної власності.

( Це призведе до зменшення роздрібної вартості таких об’єктів, зокрема комп’ютерних програм, на суму ПДВ і зробить ліцензійне програмне забезпечення доступнішим для українських користувачів. Як варіант вирішення цього питання може стати викладення статті 1.30 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” у такій редакції:

"1.30. Роялті - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за надання ліцензії (дозволу) на використання об’єктів права інтелектуальної власності, включаючи літературні твори, твори мистецтва або науки, комп'ютерні програми, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Не вважаються роялті платежі за передачу права власності на об’єкти, вказані у частині першій цього пункту. )

2.15. Внести зміни до законодавства щодо збільшення санкцій за порушення авторських прав.”

З повагою

Генеральний директор
Ю. Пероганич