Запити пропозицій

Запит пропозицій до законопроекту №4159

010_16_Лист Комітету ВРУ з питань інформатизаціїКомітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку планує на своєму засіданні розглянути проект Закону про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж, реєстр. № 4159 від 26 лютого 2016 року, поданий народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Семенухою Р.С., Івченком В.Є., Козирем Б.Ю.

З метою всебічного розгляду законопроекту у встановлені Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» строки Комітет просить, за можливості, розглянути законопроекти та надати висновки, пропозиції і зауваження в разі їх наявності.

Про підготовку матеріалів до парламентських слухань

8 вересня 2011 Верховна Рада україни прийняла постанову «Про проведення парламентських слухань на тему: "Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення" », див. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3710-17 Ці парламентські слухання планується провести 14 грудня 2011 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України. АПІТУ залучена до підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів до цих слухань, проекту доповіді, пропозицій до проекту рекомендацій парламентських слухань, списку учасників та доповідачів із вищезазначеного. Члени АПІТУ запрошуються, при наявності, надати інформацію до 10 жовтня на електронну адресу: lawyer@apitu.org.ua. Подання, поясювальну записку до постанови, а також висновок профільного комітету ВРУ див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40152

Робоча зустріч Департаменту митної статистики ДМСУ та суб’єктів ЗЕД відбудеться у вівторок, 06 липня

Робоча зустріч Департаменту митної статистики ДМСУ та суб’єктів ЗЕД відбудеться у вівторок, 06 липня 2010 року у приміщенні Державної митної служби України.

Прохання реєструватися для участі до 05 липня 2010 року, до 11:00 години, за адресою officeapitu.org.ua

Про Спільну робочу групу по електронному декларуванню та електронному документообороту

01 липня 2010 року на зборах Громадської Ради при ДМСУ розглянута інформація по діяльності спільних робочих груп створених при митниці.

На збораз вирішено створити Спільну робочу групу по електронному декларуванню та електронному документообороту.

При зацікавленості взяти участь в робочій групі повідомте 1) назву компанії, 2) П.І.Б. вповноваженої особи 3)її посаду. Інформацію просимо надати в термін до 7 липня 2010 року, до 18:00 години, за адресою lawyerapitu.org.ua

Реформування системи технічного регулювання

На сайті Ради підприємців при КМУ опублікований проект Плану реформування системи технічного регулювання, розроблений Мінекономіки, http://www.radakmu.org.ua/uk/accomodation/3049.html

Можливі пропозиції та зауваження можна надавати до 15.00 години 19 квітня 2010 року на адресу офісу АПІТУ.

Мінекономіки пропонує провести семінари для Членів АПІТУ

Метою таких семінарів є надання роз'яснень з боку фахівців Мінекономіки про можливості захисту інтересів вітчизняних виробників на зовнішньому ринку та використання механізмів захисту національного товаровиробника на внутрішньому ринку.

Зацікавлені підприємства - члени АПІТУ запрошуються повідомити Офіс АПІТУ про готовність до участі у цих семінарах для подальшого інформування департаменту інструментів торговельного захисту Мінекономіки.

За результатами опрацювання отриманої інформації Мінекономіки додатково повідомить про графік проведення семінарів.

Створюється банк даних корупційних схем

За адресою http://www.Rnat.org.ua/node/240 опубліковане звернення до національних виробників товарів і послуг. Звернення під заголовком "Захистимо бізнес від корупції" прийняте Радою національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України.

Звернення містить пропозиції відмінити ПДВ та спрощену систему оподаткування, боротися з комерцією, організовуваною при держорганах.

Звернення містить пропозицію створити "банк даних всіх корупційних схем, послуг, документації, довідок, державних органів виконавчої влади чи їх служб, якими перекладені функції по виконанню своїх обов’язків на приватні структури (ПП, ТОВ, фізичні особини) для додаткового обкладання «непрямими податками» виробників."

За наявності інформації для такого банку даних, прохання передавати її в офіс АПИТУ для узагальнення за формою, вказаною в кінці статті http://www.Rnat.org.ua/node/240

Підготовка Плану роботи на 2009 Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

До Асоціації підприємств інформаційних технологій України звернувся Голова Держкомінформатизації, перший заступник голови Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства Ігор Рубан з проханням надати пропозиції щодо діяльності ради із зазначенням конкретних питань та орієнтовних термінів їх розгляду з метою формування Плану роботи Міжгалузевої ради на 2009.

Учасники ІТ-ринку запрошуються надавати думки і пропозиції з цього приводу на адресу офісу АПІТУ.

Керівникам підрозділів, відповідальних за питання ЗЕД компаній - Членів АПІТУ

Партнер АПІТУ - Асоціація митних брокерів України оспорює законність затвердженого Держмитслужбою Тимчасового порядку діяльності митних брокерів та їх представників, див. http://ambu.org.ua/node/100

В цій суперечці бере участь Громадська рада при Держмитслужбі (ГР при ДМСУ), в Правлінні якого представлена АПІТУ.

Правління ГР при ДМСУ надіслало листа голові Держмитслужби В.Хорошковському, в якому зазначено:

"Правлінням Громадської ради при Держмитслужбі України було прийнято рішення просити Держмитслужбу:

- розпочати видачу ліцензій митним брокерам згідно із Законом України №1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.02.2000 року та Митним Кодексом України в найкоротший термін;

- включити до порядку денного чергового засідання колегії Державної митної служби України питання «Про правове регулювання діяльності митних брокерів і декларантів в Україні»", повністю лист див. http://myto.org.ua/node/1491 .

Через відсутність відповіді на дане звернення, ГР при ДМСУ ініціює проведення зустрічі з В.Хорошковським.

Учасники ІТ ринку запрошуються надавати пропозиції з питань, регулювання котрих могла би здійснювати саморегулівна організація

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України затвердила "Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків".

Документ є прикладом делегування державою повноважень саморегулівній недержавній організації.

Учасники ІТ ринку запрошуються надавати до Виконавчої адміністрації АПІТУ пропозиції щодо тих питань, регулювання котрих держава могла би передати самоврядній організації ІТ підприємств, такій як АПІТУ.

Проект листа до ВРУ з питань легалізації програмного забезпечення

До уваги юристів компаній - Членів АПІТУ

Виконавчою адміністрацією АПІТУ підготовлений проект листа до ВРУ з питань легалізації програмного забезпечення.

Просимо надавати зауваження і пропозиції до 17:00 понеділка, 8 вересня.

Проект

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Полохалу В.І.

Шановний Володимире Івановичу!

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) дякує за надану представникам Асоціації можливість взяти участь у слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти „Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав” 3 вересня 2008 року. Враховуючи досвід застосування членами АПІТУ законодавства у даній сфері, надаємо пропозиції до проекту Рекомендацій слухань:

Законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав: ефективність застосування

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти проводить 03 вересня 2008 року розширені слухання на тему: «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав».

Якщо у Вас є інформація з цього питання і Ви вважаєте необхідним донести її через АПІТУ до учасників слухання, просимо надавати цю інформацію на адресу Виконавчої адміністрації АПІТУ.

Від АПІТУ пропонується підняти на слуханнях питання "Про контрольні голографічні марки". Пропозиції з цього питання, що раніше надавалися одним із членів АПІТУ, наступні:

Існуюча система видачі голографічних марок дозволяє видавати в рік контрольні марки на мільйони дисків (в основному на ігрове програмне забезпечення), незважаючи на те, що на цих дисках видається програмне забезпечення з порушенням авторських прав. Видає контрольні марки державна інституція, яка за законодавством не несе відповідальності за перевірку дійсності договорів на передачу авторських прав. Так само вона не перевіряє, що насправді записується на носії. Отже держава, видаючи марку, не несе відповідальності за дотримання ліцензійності.

У разі відміни контрольної марки, правоохоронні органи втратять найпростіший спосіб відрізнити легальні продукти від нелегальних у роздрібному продажу, а вітчизняні заводи, котрі випускають в основному ігрове програмне забезпечення з порушенням авторських прав (при цьому не порушуючи законодавство України), стануть неконкурентними у порівнянні з російськими і західними виробниками дисків.

Пропонується зобов'язати організації, котрі видають марки, перевіряти вміст дисків, які тиражуються в Україні, на предмет відповідності заявленому вмістові, а також встановити відповідальність цих організацій за видачу марок організаціям за недійсними договорами, тобто в разі коли реальний правовласник права не передавав. Це, насамперед, стосується тиражування продуктів.

Вихід із тіні ринку ігор і мультимедіа з потенціалом понад 250 млн грн дозволить збільшити щорічні надходження до бюджету мінімум на 75 млн грн.

Члени АПІТУ та інші учасники ІТ-ринку зпрошуються надавати пропозиції та зауваження з питання "Про контрольні голографічні марки", а також в більш широкому контексті «Ефективності застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав».

При відсутності зауважень, вищеприведені пропозиції будуть подані як позиція АПІТУ.

Хартія податкових відносин в Україні - зауваження до проекту

У Виконавчій адміністрації АПІТУ розглянуто проект Хартії податкових відносин в Україні, розроблений Комісією з податкових питань Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

В листі генерального директора АПІТУ Юрія Пероганича на адресу членів цієї Комісії зазначається.

Із тексту проекту незрозуміло:
- Ким приймається Хартія?
- Чим Хартія відрізняється від Основних засад податкових відносин?
- Чому ці засади не можна включити до проектів Податкового кодексу?

Якщо хартія буде прийматися постановою КМУ, то вона не повинна містити положень, які суперечать законодавству й існуючому розподілу повноважень між законодавчою та виконавчою гілками влади.

Якщо Хартія буде необов'язковою до виконання декларацією Ради підприємців при КМУ, то і в цьому разі вона не повинна бути політизованим документом.

В додатку файл із зауваженнями по тексту проекту Хартії, tax_charter_draft.doc

Члени АПІТУ та інші учасники ІТ-ринку запрошуються надавати обгрунтовані зауваження та пропозиції до тексту проекту до 05.09.2008 на адресу Виконавчої адміністрації АПІТУ.

Прикріплений файлРозмір
tax_charter_draft.doc58 КБ
RSS-матеріал